Г. К. Ахметова-п.ғ. д., профессор, Ж. А.Қараев- п.ғ. д., профессоржүктеу 4.37 Mb.
Pdf просмотр
бет16/16
Дата22.12.2016
өлшемі4.37 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

БиБлиОГРаФиялық даЙдЖесТ
БиБлиОГРаФиЧескиЙ даЙдЖесТ 
BiBLiograPHiC Digest
абайдуллаева  а.а.,  көмекова  с.О.  Мәңгілік  ел  негізі-  ұрпақ  тәрбиесі:  Әдістемелік 
нұсқаулық: алматы, ББЖқБаРи, 2016- 74 бет. 
Бұл әдістемелік нұсқаулықта «Мәңгілік ел» ұлттық идеясының тарихи негіздері, маңыздылығы, 
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясын жүзеге асыру бағыттары, жас ұрпақ тәрбиесіндегі жалпыадамзаттық 
және ұлттық құндылықтар, ұлттық салт- дәстүрлер қарастырылған. 
«Мәңгілік  ел»  ұлттық  идеясы  негізінде  жас  ұрпаққа  тәрбие  берудегі  жалпыадамзаттық 
құндылықтарды  қалыптастыру  жолдары  және  ұйымдастырылған  іс-  шараларды  жүзеге  асыру 
үшін қажетті материалдар берілген. 
а.Ә.Маханбетова. Педагогтардың кәсіби біліктілігін арттырудағы құқықтық тәрбиенің 
ұлттық негіздері. Әдістемелік құрал: алматы; ББЖқБаРи, 2016-68 бет.
Бұл  әдістемелік  құралда  біліктілікті  арттыру  жүйесінде  құқықтық  тәрбиенің  алатын  орны, 
ұлттық идеялармен ұштасуы, құқықтық мәдениеттің маңыздылығы, «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы 
аясында құқықтық тәрбие жұмыстарын жүзеге асыру бағыттары, жас ұрпақ тәрбиесінде ұлттық 
құндылықтарды дәріптеу арқылы құқықтық сананы қалыптастыру мәселелері қарастырылған. 
Бектұрғанова Г.қ., Тлеукенова Ж.с. Отбасындағы гендерлік әлеуметтендіру. Әдістемелік 
нұсқаулық: алматы, 2014.- 21 бет. 
Ұсынылып  отырған  әдістемелік  нұсқаулықта  ата-ана  баланы  әлеуметтендіру,  дамыту  және 
тәрбие  беру  мәселелеріне  байланысты  өздерін  мазалайтын  сауалдарға  жауап  таба  алады.  Бұл 
кітапта ата- аналарға балаларының гендерлік әлеуметтенуі мен қарым- қатынастарына арналған 
әр түрлі ойын мен тест түрлері мен ақыл кеңестер ұсынылған. 
Әріпова Б.а. қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы: 
Монография. – алматы: Жазушы, 2004.- 152 бет. 
Бұл монографиялық ғылыми- зерттеу еңбегінде жалпы білім беретін қазақ орта мектебіндегі 
«Қазақ  әдебиеті»  пәнін  оқыту  әдістемесінің  қалыптасуы  мен  дамуы  және  оның  ғылыми  пән 
ретіндегі орны жайлы айтылады. 

109
БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ № 3,  2016 г. 
Contents
QUESTIONS TRAINING
Zhalmagambetova B.C. , Zarechnaya O.P., Ryzhkova L.B.
Technology of technological approaches in training .....................................................................................................5
Muzalinova A., Akhmetova G.
Education and developing the potencial of the subject «Self-knowledge» in the context of the updated 
curriculum  ......................................................................................................................................................................................12
Gabbasova B.B.
Upgrade of secondary school education in Republic of Kazakhstan, training program for primary school 
teachers .............................................................................................................................................................................................17
Mansurova B.Kh.
Formation of  ICT competence in the system of professional development of teachers through using 
mental maps ....................................................................................................................................................................................22
Kolbasina L.V. 
Management of activity of pedagogical collective on formation of a healthy way of life of student .........26
Abuova A. Zh.
Self-management and self-monitoring the necessary quality of the 21st century teachers ........................30
Тurdakhunova K.K. 
New approches to improve skills of pre-school organizations ................................................................................. 33
THEORY AND METHODOLOGY OF EDUCATION
Adiet K.B.
 
Ways to improve the history teaching nowadays ...........................................................................................................38
Husainov B.M., Moldashev G.K.
The basic theoretical backround of the necessary strategic analysis of the organization internal 
environment  ...................................................................................................................................................................................42
Zhubauova Zh.R.
Professional and personal skills of a teacher ....................................................................................................................45
Khussainov U.S., Biomarova G.A. 
Qualimetry of educational services in school activities ...............................................................................................49
Sabiyeva K.U.
Qualimetric approaches to teacher evaluation activities ............................................................................................54
Kassymova A.A., Andriyanova I.I.
From coaching to mentoring ....................................................................................................................................................57
Dzhapanova N.
Problems of choosing pedagogical techology ways of integration and monitoring organization .............60
Arbashieva А., Smaylova A. 
The role of educational psychologists in shaping the image schools .....................................................................63
Bajibaeva A.B.,  G.Iskakova ZH.
Quilling technique as a means of developing students creativity ........................................................................... 66
Egeubayev H., Khamitova S.
Methods and techiques of formation of professionally ethical values of the future social teacher ......... 69

110
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ № 3,  2016 г. 
NEW TECHNOLOGIES
Ten A.S. 
Key trends in modern education...................................................................................................................................................74
Zhalmagambetov Zh.Zh. 
Inovated approach to education............................................................................................................................................... 78
Aldabek, N.A. Nurlankyzy N. 
Bilingualism is a requirement of time ..................................................................................................................................  81
CORRECTIONAL PEDAGOGY
Saykova A.M., Gazizova A.K.
Professional activity surdo-pedagogues in organization audioverbal rehabilitation for children after 
coclear imiplantation surdopedagogs .................................................................................................................................. 86
EDUCATION ISSUES
Baisarinova N.N.
The priority of education of patriotism, as a basis of national ideas ‹Mangylyk el›...........................................91
Zeinolla S., Zhanteeva A.
The potential of modern pedagogical technologies in improvement of students spiritual and moral 
wealth .......................................................................................................................................................................................................  94
Aldabek, N.A. Serikbay A.A.
The role of folk poetry in the upbringing of the child ..................................................................................................... 99
Zeinolla S. , Jambozova A.
The education potential of the portrayal of women in kazakh and russian literature .....................................101
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAPHIC DIGEST  
 
 
 
  
107

111
БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ № 3,  2016 г. 
ШыҒаРУҒа ЖаУаПТы:
Н.С. НҰРҒАЛИЕВА
ӘҚжБҚ бөлімінің 
бастығы
М.С. ЖУСАНБАЕВА
ӘҚжБҚ бөлімінің бас маманы
Г.Е. ШАУКЕНТАЕВА
ӘҚжБҚ бөлімінің 
жетекші маманы
Г.Ш. МУХАМАДИЕВА
ӘҚжБҚ бөлімінің маманы
РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ: 
Алматы қаласы, Амангелді көшесі, 61 үй, 103 каб, 
Тел: + 7(727)267-46-59, +7(727) 267-45-82
e-mail: ripkso@orleu-edu.kz
Подписано в печать 20.09.2016. 
Формат 60х84/8. Усл.печ.л.13.75
Бумага офсетная. Гарнитура: Times New Roman. Тираж 1000.
Отпечатано в типографии 
ФАО «НЦПК «Өрлеу» РИПКСО РК
Тел.: (8-727) 267-45-82 

112
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ № 3,  2016 г. 

Каталог: files -> pages


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет