Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и предоставлено технико-экономическое обоснованиежүктеу 2.55 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата06.04.2017
өлшемі2.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

  

АННОТАЦИЯ 

 

 В  данном  дипломном  проекте  произведена  разработка  проекта  сети 

доступа по технологии GPON в 5 микрорайоне города Костанай. 

Мероприятия  по  организацию  сети  доступа  включают  в  себя  следущее: 

выбор  и  установка  оптического  оборудования  OLT,  прокладка  оптического 

кабеля в существующей телефонной канализаций от здания АТС, разводка ВОК 

и  установка  оконечного  оборудования  ONT.  Произведён  расчёт  нагрузки 

создаваемой  абонентами  в  час  наибольшей  нагрузки  для  одного  дерева  (для 

одного  OLT  порта)  GPON.  Составлена  спецификация  необходимого 

оборудования и разработан план размещения оборудования на узле связи. 

Рассмотрены  вопросы  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  и 

предоставлено технико-экономическое обоснование. 

 

АҢДАТПА 

 

 Бұл  дипломдық  жұмыста  GPON  технологиясы  бойынша  Қостанай 

қаласының 5 ықшам ауданында рұқсат желісі құрылды. 

 

Рұқсат  желісін  ұйымдастыру  бойынша  іс-шараларға  кіреді:  OLT оптикалық  құрылғысын  таңдау  және  орнату,  АТС  ғимаратынан  телефон 

канализациясы  арқылы  оптикалық  кабельді  тарту  және  ОТК  жүргізу  және 

ақырғы ONT құрылғысын орнату. Ең үлкен жүктеме  уақытында GPON рұқсат 

желісінің бір ағашы (бір OLT порты) үшін абоненттерден келетін жүктеме мәні 

есептелді.  Байланыс  түйінінде  қажетті  жабдықтардың  саны  белгіленді  және 

жабдықтардың орналасу жоспары құрастырылды. 

Өмір  тіршілік  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  мәселелері  қарастырылып, 

техникалы-экономикалық дәлелдемелер келтірілген. 

 

 

 ABSTRACT 

 

  

In  this  thesis  project  made  drafting  the  access  network  GPON  technology  in 

district 5 Kostanay. 

 

Arrangements  for  access  network  include  the  following  items:  selection  and installation  of  optical  equipment  OLT,  laying  fiber  optic  cable  in  the  existing 

telephone  exchanges  sewage  from  the  building,  and  installing  wiring  FOC  terminal 

equipment ONT. The calculation of the load generated by subscribers in  time of the 

most  loadung  for  a  tree  (for  one  OLT  port)  GPON.  Specification  drawn  up  the 

necessary equipment and a plan placement of equipment at Site.  

 

The problems of security of life and provided a feasibility study.  

 

 

 

 

МАЗМҰНЫ 

 

 

КІРІСПЕ  

1  БОЛАШАҚТЫ  ПАССИВТІ  ОПТИКАЛЫҚ  ЖЕЛІЛЕР  ТҰҚЫМДАС 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖҰМЫСЫНА АНАЛИТИКАЛЫҚ ШОЛУ 

1.1 Қостанай қаласының PON желісінің сипаттамасы 1.2 PON технологиясының даму үрдісі 

13 

1.3 GPON технологиясы 18 

1.4 GPON желісінің құрылысы 

19 

1.5 Оптикалық кабелді тарту трассасын таңдау 25 

2 ЕСЕПТЕУ БӨЛІМІ 

36 

2.1 Ауданның абоненттік құрамының сипаттамасы 36 

2.2 OLT жабдықтарының санын есептеу 

38 

2.3 G-652.D бір модалы оптикалық талшықтың параметрлерін есептеу 39 

2.4 GPON аумағының максималды және минималды ұзындығын есептеу 

42 

2.5 Оптикалық бюджетті есептеу 44 

2.6 GPON рұқсат желісінің абоненттерінен пайда болатын нақты жүктемені 

есептеу 

52 


2.7 Жүйенің жылдамдығын анықтау 

57 


2.8 Желі сенімділігі 

58 


3 БИЗНЕС ЖОСПАР 

62 


3.1 Түйін 

62 


3.2 Маркетинг 

63 


3.3 Қаржы жоспары 

63 


3.4 Табыстар 

67 


4 ӨМІР ТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ 

72 


4.1 Операторлық бөлме жағдайын талдау 

72 


4.2 Қондырғылардың бөлетін айқын жылу мөлшері. 

74 


4.3 Бөлме ауасын желдету жүйесінің құрылғысы және есебі 

78 


4.4 Салқындатқышты таңдау 

79 


ҚОРЫТЫНДЫ 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ  

ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР ТІЗІМІ 

 

А қосымшасы  

Ә қосымшасы 

 

Б қосымшасы  

В қосымшасы 

 

 

  

 

 

КІРІСПЕ 

 

 

ХХI  ғасырда  телекоммуникациялық  желілерінің  даму  тенденциясы уақытқа  сай  жауап  беруі  тиісті,  яғни  олар  жоғары  ұйымдастырылған, 

автоматтандырылған,  зияткерлік,  жоғары  өркейген  елдердің  техникалық 

деңгейіне  сәйкес,  алуан  қатынастардың  берілуін  қамтамасыз  ету,  сонымен 

қатар  қолданушыларға  жоғары  сапамен  және  сенімділікпен  қажетті 

қызметтердің кең спектрін беру. 

Желінің  техникалық  әлпеті  модулдік,  иілгіштік,  үнемділік  және  жоғары 

потенциалдық  мүмкіндіктерімен  қамтамасыз  ететін  алдыңғы  қатарлы 

технологиялардың енгізілуін анықтап жатыр. 

Алайда  телефония  адамға  қажетті  қызметтердің  бірі  болғанымен, 

Интернет  қызметтеріне  сұраныс  тек  қана  кеңсе  орталықтарында  ғана  емес, үй 

қолданушыларының ортасында едәуір өсті. 

Соңғы  кезде  танымал  «үштік  қызмет»  (Triple  Play)  тұжырымдамасы 

қолданушыларға  бір  желі  арқылы  қоңырау  шалу,  мәліметтер  алмасу  және 

видеомәліметтермен алмасуға мүмкіндік береді. Және де жоғары жылдамдықты 

Интернет  және  видео  желілік  қорлардың  кеңжолақтылығын  талап  етеді. 

Сонымен  қатар,  кеңжолақты  рұқсатқа  сұранымның  жоғарылауы  келесі  жаңа 

технологиялардың  дамытумен  анықталып  жатыр:  сауал  бойынша  видео 

көрсету,  ағынды  видео,  интерактивті  ойындар,  видеоконференциялар, 

компъютерлік  желілерде  дауыс  жіберу  (VoIP),  теледидардың  жоғары 

анықтылығы және тағы басқалары жатады. 

Кеңжолақты  рұқсат  технологияларын  таңдау  кезінде  қолданушылардың 

қажеттіктерін,  яғни  олардың  орналасу  жерін,  негізгі  сұралынды  байланыс 

қызметтерін, әр түрлі экономикалық жағдаят тұрғылары есепті болуға тиісті. 

Дамып  бара  жатқан  телекоммуникациялық  нарықта  қалай  асығыс 

шешімдер  қабылдасан,  солай  жаңа  технологиялардың  пайда  болуын  күтіп 

отыру  қауіпті.  Және  де  бұндай  технология  пайда  болды  –  ол  пассивті 

оптикалық  желі  PON  (passive  optical  network)  технологиясы.  Рұқсаттың 

таратушы  желісі  PON,  түйіндерде  пассивті  оптикалық  тармақтаушылары  бар 

ағашқа  ұқсас  талшықты  кабелдік  архитектура  негізінде  жасалған.  Сонымен 

бірге  бұл  технология  өте  үнемді  және  алуан  қосымшалардың  кеңжолақты 

берілуін қамтамасыз етеді. 

PON  архитектурасы  қазіргі  және  болашақта  болатын  абоненттердің 

қажеттіліктеріне  байланысты  желілердің  түйіндерін  ұзартуға  және  өткізу 

қабілеттілігін  қажетті  тиімділікпен  таратуға  қол  жеткізеді.  Барлық  абоненттік 

түйіндер  терминалды  болып  саналады,  яғни,  олардың  біреуі  ажырап  немесе 

істен  шығып  кеткен  жағдайда  қалғандардың  жұмысқа  ешқандай  ықпалын 

тигізбейді.  Әрбір  абоненттік  түйін  дағдылы  тұрғын  үйге  немесе  кеңсе 

ғимаратқа есептелген және жүздеген абоненттерді қамти алады. 

PON 

желісі 


жұмыстардың 

прагматикалық 

үлгісін 

ұсынып, 


телекоммуникациялық  нарықта  күштің  балансы  едәуір  өзгертіп  жатыр. 

 

 

Телефон түйіндерінен бір топ потенциалдық клиенттерді (кәсіпорындар немесе жеке  қолданушылар)  ауданға  дейін  оптикалық  талшық  салса,  оларды  қолдану 

жағдайында  оператор  үлкен  дәрежеде  қаржы  шығындарға  өтемне  дәйекті 

болады. 

Сөйтіп,  PON  технологиясы  сандық  кеңжолақты  желілерді  қолдану 

салаларын кеңейтуге ерекше мүдде ұсынып жатыр. 

Бұл  дипломдық  жобада  Қостанай  қаласының  5  ықшамауданында  GPON 

рұқсат желілері технологиясы жобасы көрсетілген. 

Осы  жобаның  мақсатына  байланыс  ұйымдастыру  схемаларын  әзірлеу, 

тартылатын  оптикалық  кабельдің  трассасын  таңдау,  орталық  және  терминал 

түйіндеріне  қажетті  жабдықтарды  таңдау  және  арналсыру  жатады.  Сонымен 

қоса желі құрылысы кезіндегі қауіпсіздік сұрақтары қарастырылған. 


 БОЛАШАҚТЫ 

ПАССИВТІ 

ОПТИКАЛЫҚ 

ЖЕЛІЛЕР 

ТҰҚЫМДАС  ТЕХНОЛОГИЯЛАР  ЖҰМЫСЫНА  АНАЛИТИКАЛЫҚ 

ШОЛУ 

 

 1.1 Қостанай қаласының PON желісінің сипаттамасы. 

 

GPON желісінің сызықтық аумағы келесілерден тұрады:  

Магистральды аумақ  – алыс териториядағы үлкен топты ғимараттарға (аудан, квартал) ODF кросынан АТС-қа кабельді канал канализациясы арқылы 

тартылатын ОТК.; 

 

Таратқыш аумақ – ОТШ-дан немесе сплиттерлі оптикалық муфталарда телефонды  канализацияда  немесе  грунтта  тартылатын  ОТК  (аз  қабатты 

құрылыс аудандарында телефон канализациясы жоқ жерлерде диэлектрлі ОТК 

аспаларына рұқсат етіледі), сондай-ақ ғимарат ішінде тік бағаналармен ОТҚСп-

ға дейін; 

 

Абоненттік  аумақ  немесе  абоненттік  разводка  –  қабатты  ОТҚСп-дан абонент үйіне дейінгі желі аумағы. 

 

Магистральды аумақ  

 

GPON желісінің магистральді аумағы барлық пассивті оптикалық желінің басты элементтерінің бірі болып табылады. GPON желісінің аумағында (ODF) 

кросынан  ОТШ  (ОРШ)  немесе  қызмет  көрсетіліп  жатқан  түйіндік  аудан  мен 

АТС аймағында орналасқан сплиттерлі оптикалық муфтадан ОТ магистральды 

тарату  ұйымдастырылады.  Магистральды  аумақтын  басты  міндеті  –  кабельді 

канализация сыйымдылығын және топологиясын есептей отырып, жинақталған 

абонент тобына ОТ-ны қажетті мөлшерін жеткізу. 

 

Магистральды  кабель  сыйымдылығын  есептеу  ережесі  келесідей. Магистральды  кабельдегі  қолданыстағы  талшықтың  мүмкін  болатын  мөлшері 

келесі  жағдаймен  анықталады:  тұрғын  аудандағы  пәтер  саны  /64 

дөңгелектелген  үлкен  жұп  санға  дейін,  кабельдің  орташа  сыйымдылығы 

қолданыстағы  талшықтың  мөлшері  секілді  алынады,  қосымша  50%  резерв 

(N

от

=Nпт

/64х1,5),  бұдан  басқа  талшық  корпоративті  тұтынушылар  мен  мектеп 

қажеттілігіне  қосылады,  содан  кейін  үлкен  немесе  тең  есептемелі  талшық 

мөлшері алынады.  

 

100%  кіргізілген  кезінде  есептеме  (Nот

=N

пт/32х1,3)  формуласы  бойынша 

анықталады.  

N

пт 


– аудандағы қосылуға жоспарлап отырған пәтерлер саны; 

N

от – магистральды ОТК қажетті талшық саны. 

 

Магистральды  кабельдің  жобалау  сыйымдылығы  48  ОТ  аз  болмауы керек. Магистраль соңына ОТШ, сплиттерлі оптикалық муфта орнату қажет.  

1.1 және 1.2-суретте муфталар мен ОТШ қолданумен магистральды оптикалық 

желіні жобалау сұлбасы көрсетілген. 


 

  

1.1 Сурет – Муфталар мен ОТШ қолданумен магистральды оптикалық желіні 

құрастырудың жалпы сұлбасы 

 

АТС- XX ODF

ОК- 96


ОК- 48

ОК- 48


Разветвительная

 

муфтаОРШ №1

Сп. 1х4


Дом №1

Дом №2


Дом №  N

. . .


ОК- 16

ОК- 16


ОК- 16

ОК-4


1  шт.

ОК-4


1  шт.

ОК-4


1  шт.

. . .


ОК-4

1  шт.


ОК-4

1  шт.


ОК-4

1  шт.


Муфта 

магистральная

.

Микрорайон 

№2этажная

 

застройкаДом №1

Дом №2


Дом №  N

ОК- 16


ОК- 16

ОК- 16


1 п.

2 п.


3 п.

4 п.


1 п.

2 п.


3 п.

4 п.


1 п.

2 п.


3 п.

4 п.


1 п.

2 п.


3 п.

4 п.


1 п.

2 п.


3 п.

4 п.


1 п.

2 п.


3 п.

4 п.


Микрорайон

 

№1этажная


 

застройка

Кабели в диэлектрическом

 

исполненииСп

 1

х

4

 

АТС- XXODF

ОК- 96


ОК- 16

ОК- 16


Разветвительная

муфта № 1

. . .

ОК- 2


1 шт.

ОК -2


1 шт.

ОК - 2


1 шт.

Магистральная

муфта

Дом№1


Дом№2

Дом№ N


ОК-8

ОК -8


ОК-8

1 п.


2 п.

3 п.


4 п.

1 п.


2 п.

3 п.


4 п.

1 п.


2 п.

3 п.


4 п.

Микрорайон

№3

5

этажнаязастройка

Магистральная

муфта

ОК- 48


ОК- 16

Микрорайон

№1

Микрорайон№1

Микрорайон

№2

Микрорайон№2

Магистральная

муфта

Магистральнаямуфта

Кабели в диэлектрическом

 

исполнении

Сп

1

х

4

Сп

1

х

4

Сп

1

х

4

Сп

1

х

4

 

а)  

 

  

 

 б) 

 

1.2 Сурет – а) муфта және ОТШ, б) муфталар қолданумен оптикалық магистральды желі құрастыру мысалдары  

 

 

Магистральды  аумақта  кабель  тарту  үшін  міндетті  түрде  G-652-D  типті брондалған гофрирлі болат ленталы ОТК жоғары және орташа сыйымдылықты 

талшық  қолданылған  жөн.  Магистральды  аумақтағы  оптикалық  қаржының 

минимизация 

мақсатында 

ОТ 

дәнекерінде және 

құрылыс-монтаж 

жұмыстарының  бағасын  қысқарту  үшін,  канализацияда  және  грунтта  салуға 

арналған  модульді  конструкциялы  ОТ  қолдану  керек.  Магистраль  ғимаратына 

алыстағы қосылушы абоненттер потенциалды мөлшерін, құрылыс сипаттамасы 

(биік  және  аз  қабатты)  және  ОТК  тарту  мүмкіншілігіне  байланысты 

магистральды аумақтың екі түрін ажыратады: 


10 

  

тіке қоректендіру аумағы; 

 

магистральды желі аумағы. PON  желісінің  елдімекен  аумағын  қамту  радиусы  9-суретте  көрсетілген. 

Тіке қоректендіру кабелі қызыл түспен белгіленген, магистральды кабельдердің 

ОТШ-ға жасыл түспен белгілеген, таратушы кабельдер көк түспен белгіленген. 

 

  

1.3 Сурет – PON желісі арқылы тұрғын аймақты қамту   

Магистральдық  желі  аумағы  –  АТС-тан  түбегейлі  қашықтыққа 

алысталған аумақ. 

Магистральдық  желі  аймағы  ОТШ-пен  немесе  оптикалық  сплиттерлі 

муфтамен  аяқталады.  Магистральдық  желі  аймағының  шеткі  құрылғысы  көп 

қабатты  құрылыс  жағдайында  600-1500  пәтер  немесе  жеке  үй  құрылысында 

400-600 пәтер орналасатын аумақты қамту тиіс. 

 

Магистральдық  желінің  шеткі  құрылғыларын  таңдау  келесі  түрде  іске асырылады:  көп  қабатты  құрылыс  жағдайында,  абоненттердің  жоғары 

тығыздылығы  және  бөлменің  бар  болу  жағдайында  ішкі  орнату  үшін  ОТШ 

таңдалынады,  жобаға  лайықты  дәлелдеу  келтірілген  жағдайында  ОТШ 

бөлменің  сыртына  қоюға  рұқсат  етіледі.  Қалған  жағдайларда  сплиттерлі 

оптикалық муфта таңдалынады. 

 

Шахтадан  тарту  үшін  модулдік  құрылымды  және  стандартты  G-652-D типті сыйымдылығы 48 талшықтан кем емес жеңіл брондалған талшықты ОТК 

қолдануға тиісті. 

 

 

Тура қоректену аумағы   

Тура  қоректену  аумағы  –  телефонды  канализация  инфрақұрылымы 

дамыған  тығыз  биік  құрлысты  орталық  желілік  түйін  немесе  АТС 


11 

 

айналасындағы  территория.  1  каскадтың  сплиттерлері  1х4  тіке  қоректену аймағы оптикалық кросста қондырылады. 

Тіке  қоректену  аумағында  кабель  тарту  үшін  міндетті  түрде  G-652-D 

типті  брондалған  гофрирлі  болат  ленталы  ОТК  жоғары  және  орташа 

сыйымдылықты  талшық  қолданылған  жөн.  Муфталарды  таратқыш, 

механикалық  ОТ  қатынау  мүмкіншілігі  болатындай  ауыстырған  жөн.  Тіке 

қоректену  аумағында  таратқыш  аумаққа  дейін  12-ден  аз  ОТ  ОТК  қолдану 

кепілдеме берілмейді. 

 

Таратушы аумақ  

GPON желісінің таратушы аумағы – ОТШ әрбір кіріберісте орналасатын 

ОТҚСп дейінгі учаскесі, (көп қабатты тұрғын ғимараттарында желінің қабатты 

таратушы элементтері). 

 

Этаж  аралық  вертикалды  ОТК-тан  этаждық  көлденең  тармақтардың негізгі әдісі болып 5 қабатты үйдің 3-ші қабатында және 7 қабатты үйлердің 3-

ші  мен  9  қабаттарында  орналасатын  ОТҚСп  арқылы  классикалық  сұлбадан 

тұрады. 

Қызмет  тұтынушыларының  шағын  қызмет  көрсету  тығыздығында  1 

ОТҚСп  қамтамасыз  ететін  аймағына  екі  қабаттыдан  үш  қабаттыға  дейінгі 

ғимараттар  жатады.  Ғимаратта  вертикалды  таратушы  аумағын  монтаждау 

кезінде  ғимараттың  сипаттамалары  есепке  алынады,  олардың  ішінде  ең 

маңызды болып келетін: 

 

Бір қабаттағы пәтерлер саны;  

G-652D  типті  қалыпты  талшығы  бар  (сыйымдылықпен  2  талшықтан кем емес) ғимарат каналдарындағы оптикалық таратқыш кабель. 

 

 12 

 

 а) 

 

  

    б) 


 

а) 9 қабатты ғимарат үшін кіреберіс ішіндегі таратылым  

б) 5 қабатты ғимарат үшін кіреберіс ішіндегі таратылым 

 

1.4 Сурет – Муфталарды қолдануы арқылы таратушы желі сұлбасы  

1.4 суретте көрсетілген а) және б) нұсқалары 9 қабатты ғимаратта үшінші 

және  жетінші  қабаттарында  ОТҚСп-8  қоюын  болжап  жатыр,  ал  әрбір  қабатта 

абоненттік  ОТК  енгізу  және  олардың  қорының  есептері  үшін  ТКП 

орналастырылады.  Суреттегі  б)  нұсқасы  5  қабатты  ғимараттың  үшінші 

қабатына  ОТҚСп-8  қоюын  болжап  жатыр,  ал  әрбір  қабатта  абоненттік  ОТК 

енгізу  және  олардың  қорының  есептері  үшін  ТКП  орналастырылады. 

Вертикалды  кабелдердің  барлық  саны  әдетте  ғимараттың  қабаттылық  санына 

байланысты таңдалады, ал кабелдің ішіндегі талшықтардың саны – сплиттерлік 

қораптың  кірісіне  берілетін  2-ден  кем  емес  (бір  талшық  резервте),  қабаттағы 

абоненттердің  санына  байланысты  алынады.  Келтірілген  мысалда  9  қабатты 

ғимараттың  кіреберісіне  вертикалды  құбырларда  салынатын  бір  4  талшықты 

кабель, ал 5 қабатты ғимаратта бір 2 талшықты кабель тартылады. 

 

Абоненттік аумақ  

Абоненттік аумақ немесе абоненттік таратылым – PON желілер аумағына 

оптикалық  розетка  және  пәтер  ішінде  орнатылған  ONT-дан  абоненттің 

пәтерінде қойылған терминалдарға UTP кабелі арқылы таратумен қоса, ОТҚСп-13 

 

дан абоненттің пәтеріне дейінгі аралық жатады. ОТҚСп-дан  абоненттің  оптикалық  розеткасына  дейін  G-657  типті 

буферімен  үдетілген  сыйымдылығы  1  талшықты,  иілгіштігі  жоғары  ОТК 

қолданылуы  тиісті.  Абоненттік  аумаққа  GPON  технологиясынан  ажырамас 

элементтеріне  абонентке  тараптағы  белсенді  жабдық  (ONT)  кіреді,  сонымен 

бірге G-PON желісін басқару жүйелерінің бақылау астында болады.  

Магистральдық  желілердің  тура  қоректену  құрылымының  мысалы  1.5 

суретте көрсетілген. 

 

  

1.5 Сурет – магистральдық желілердің тура қоректену құрылымы 

 

 

Абоненттік  аумақта  оптикалық  талшықты  кабелдерді  «Пассивті оптикалық  PON  желілерін  құрастыру  үшін  абоненттік  оптикалық  кабелдеріне 

техникалық талаптар» негізгі қолдану қажет. 

Жеке  абоненттік  ONT  терминалы  оптикалық  кіріс  PON  интерфейсінен 

тұрады.  ONT  абоненттік  терминалында  шығыс  FXS,  FXO,  10/100/1000Base-T 

және  Wi-Fi  әртүрлі  үйлесімділік  пен  сан  жағынан  ақырғы  құрылғылардың 

қосылу мүмкіндігі бар [1]. 

 

 

1.2 PON технологиясының даму үрдісі  

 

PON  желісі  –  бұл  бір  талшыққа  көптік  қосумен  қосылған  абоненттердің трафик 

шоғырландыру 

үшін 

пассивті оптикалық 

тармақтаушылар 

(сплиттерлер)  және  оптикалық  толқындық  мультиплексорлар  қолданатын 

пассивті оптикалық желі. PON жүйесі оператордың рұқсат түйінінде оптикалық 

порттар  санын  маңызды  азайту  мүмкіндігін  береді  және  кішігірім  өзекшелі 

оптикалық кабелдердің кабелдік жүйеде қолдану мүмкіндігін береді. Сонымен 

қатар  PON  технологиясы  сервисттік  сапа  кепілдігімен  мультисервисті 

абоненттік қосулар (Triple Play) мүмкіндігін береді [7]. 

 


14 

 

  

1.6 Сурет – PON сұлбасы  

Каталог: diplom -> 2014 -> frts -> tks -> tks kz
2014 -> Бұл дипломдық жұмыста Астана қаласындағы жэо-ын салудың
2014 -> Дипломной работы: Рейтинг доска Южно-Казахстанского политехнического колледжа (php+MySql)
2014 -> Бағдарламасы жүзеге асырылды. Дипломдық жобада қолданбаның серверлік және навигациялық бөлімдеріне қойылған талаптар, пайдалану шарттары мен
2014 -> Массалар центрінің аз ауытқуынан туындайтын ұйытқуларды ескеріп
2014 -> Дипломдық жұмыста құрал-сайман зауытының электрмен жабдықтау
2014 -> Дипломдыќ жоба мыс өндірісінде күкірт қышқылын автоматтандыру
2014 -> Дипломдық жобасында өндірістік орынның параметрлерін бақылау
tks kz -> Берілген дипломдық жобаның мақсаты Хромтау қаласының
tks kz -> Представлен бизнес план, а также рассмотрены вопросы безопасности
tks kz -> Бұл дипломдық жобада, Жаңақорған ауданының телекоммуникация


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет