Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла ЕсімPdf көрінісі
бет5/13
Дата22.12.2016
өлшемі2,16 Mb.
#34
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

2014  №4  (25)

28

ұнатқанмен, тартыншақтай береді. Тіпті, оңаша

жолығуға  келгенде  де  бірден  иілікпейді.

Қалқаман  өзінің  махаббаты  шариғаттан  тыс

емесіне, «Басы Бабаң, аяғы шала молла», барлық

көзі  ашық  қауым  бұл  істі  айыптамасына

иландырған соң ғана сөзге көнеді. Міне, дәл осы

сәтте,  Мамырдың  әу  бастан-ақ  Қалқаманмен

тағдырын қосуға бел байлағанын білеміз: ер жігіт

қатерлі  махаббат  жолына  шын  берілсе  қол

ұстасып, бірге кетпекке ат әзірлеп қойыпты. Яғни

ықылас та, арман да бар, тек іс тетігін шешуді

жігіт үлесіне қалдырған. Бұл да замана мінезі,

дәуір шындығы [3, 180].

Ойымызыды  қорыта  келе  айтпағымыз,

Шәкәрім образ жасауда тек диалог арқылы ғана

емес,  сонымен  қатар  кейіпкердің  ішкі  жан

дүниесін,  мінез  -  құлқын,  ой  толғанысын,

тұспал,  жорамал,  жұмбақ  арқылы  әдемі  сөз

иірімдерімен аша білген.Әдебиет

1  Мағауин  М.  Шәкәрім  өлеңдері  мен

поэмалары. (Жолсыз жаза). – Алматы: Жалын,

1988. - Б.248

2  Сәтбаева  Ш.  Шәкәрім  Құдайбердиев.

(Поэмалар хақында). Қаз ССР. – Алматы: Білім

қоғамы, 1990. - Б.52

3  Мағауин  М.  Шәкәрімнің  шеберлігі.  //

Жұлдыз. 1988. № 10. - 183 б.

4

Қазақ айнасы. Шәкәрім өлеңдері менпоэмалары. – Алматы: Атамұра, 2003.- Б.194

5  Нұрғалиев  Р.  Телағыс.  –  Алматы:

Жазушы, 1986. - Б.440

6  Бөкейханов  Ә.  Қалқаман  –  Мамыр.

Сыни мақала.  (Қыр баласы). //  Қазақ.  22. 04.

1915. № 121

7 Бөкейханов Ә. Шығармалар. – Алматы:

Қазақстан, 1994. - Б. 296

8  Көрпебаев  Ш.  (Жеке  мұрағатынан

табылған  қолжазба).  Құдайбердіұлы  Ш.

Қалқаман-Мамыр. №2 - дәптер. - Б.1-7.

9 Мұхамедханов Қ. Құдай деген сөзден

құдай сақтасын // Қазақ әдебиеті. 17.03. 1989.

№ 10 - 11ШӘКӘРІМТАНУ__2014_№4_(25)__Резюме__Resume'>ШӘКӘРІМТАНУ

2014  №4  (25)

Резюме

Resume

Автор в статье анализирует  образы поэмы Шакарима Кудайбердиева «Қалқаман-Мамыр».

The author of the article analyses characters of poetry of Shakarin «Kalkaman-Mamir».

29

ШӘКӘРІМТАНУ

2014  №4  (25)

ШӘКӘРІМ ҚҰДАЙБЕРДИЕВТІҢ  АҒАРТУШЫЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

КӨЗҚАРАСЫНДА ЕҢБЕК ТӘРБИЕСІНІҢ АЛАТЫН ОРНЫ

«Қазақстан  –2050»  стратегиясында

«Еліміздің  болашағы  жас  ұрпақ  тәрбиесімен

тікелей байланысты» делінсе, бұл сөздер жастар

тәрбиесіне  қатысты  біздің  әрқайсымызға  зор

жауапкершілік жүктейді.   Еңбектің тәрбиелік

қызметі еңбек үрдісі барысында оқушы бойында

қоғамдық  құндылық  сапалардың,  тұлғалық

қасиеттерінің  өмірге,  әрекетке  деген

адамгершілік-эстетикалық  қатынасының

дамуында жатыр.

Бүгiнде  ортамызға  қайта  оралған

А.Байтұрсынов  (1873-1937),    М.Жұмабаев

(1893-1938),  Ж.Аймауытов  (1889-1931),

М.Дулатов  (1885-1935),    Ш.Құдайбердиев

(1858-1931)  рухани  мұраларын  жас  ұрпаққа

бiлiм тәрбие  беруде кеңiнен пайдалануға кең

жол ашылды. Ш.Құдайбердиев оқу, өнер-бiлiмдi,

адамгершiлiктi  уағыздай  отырып  талапты

жастарға ақын кемеңгер Абайдың «Бес нәрсеге

асық бол, бес нәрседен қашық бол», «Талап пен

ақыл жол табар», «Адамдық борышың», «Ашу

мен  ынсап»,  «Ерiншек»  өлеңдерiнде    жас

ұрпақтың әуес болар қаситтерi мен азаматтық

арына  арқау  болар    сапаларын  өткiр  өлең

сөздерiмен өрнектейдi.

Шәкәрімнің                еңбектерiне  талдау

жасағанда  олардың  әрқайсысында  белгiлi

тәрбиелiк  маңызы  бар  идеялар  әсiресе,

адамгершiлiк  қасиет  –  сапалар  жан  –  жақты

қамтылғаны  айрықша  көзге  түседi.  Мысалы,

ақын  өзінің  «Анық  пен  танық»,өлеңінде

дуниенің ішкі сырын ақыл-ой, сезіммен білуге

болады, адамның әділетті, әділетсіз болуы,ақыл

мен жүрек ісі, терең ойлап ақыл мен іс қылуы

адамдықтың парызы деп санайды.

Қоғам дамуындағы еңбектің ролі туралы

Шәкәрімнің  алдында  өткен  ағартушылардың

барлығы  айтқан.  Шоқан,  Ыбырай,  Абай,

өнегелерін бойына сіңірген Шәкәрім де еңбекті

адам  қасиеттерінің  ең  тұлғалысы  деп  білді.

Шәкәрім әлеуметтік прогреске жетудің екі жолы

бар,  оның  бірі  сауатсыздықты  жойып,

адамдардың оқуға, білім мен ғылымға ұмтылуы,

ал екіншісі адал еңбек ету жолы деп таныды.

"Адамдық борышың",  "Жолама, қулар, маңайға",

"Піскен  мен  шикі"  сияқты  көптеген

шығармаларында  ақын  оның  бүкіл  адамзат

баласының дамуындағы биік ролі мен тарихи

маңызына зер салды. Адам болғаннан кейінгі ең

басты борышың еңбек ету деп түсіндірді.

Мысал  үлгісінде  жазылған  "Піскен  мен

шикі"  өлеңінде  анда  жүріп  елден  көз  жазып

қалған  бай  баласы  мен  кедей  баласының  іс-

әрекеттеріндегі, қабілеттеріндегі жер мен көктей

айырманы ашып көрсетеді. Үлде мен бүлдеге

оранып, қиындық пен таршылықтың не екенін

білмей өскен бай баласы күнделікті тіршіліктің

тауқыметінде  шыңдалып  піскен  серігінің

тапқырлығының  арқасында  ғана  елді  табады.

Шәкәрімнің ұғымында бай баласы шикі де, кедей

Ш.ДУЙСЕМБЕКОВА, педагогика ғылымының кандидаты, доцент

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

ӘОЖ 821.512.122: 37.01Мақалада автор Шәкәрімнің лирикалық шығармаларының тәрбиелік маңызына тоқталады.

 Тірек сөздер: Шәкәрім, көзқарас, еңбек тәрбиесі, лирикалық шығармалар.

30

баласы  піскен.  Ақын  талаптанып  еңбек  еткен

жан ғана ақылды әрі тапқыр болады, өмірге бейім

келеді деген ой тұжырымын ұсынады.

Ақын  шығармашылығының  бүкіл  өн

бойына өзек болып тартылған еңбек тақырыбы

Шәкәрімнің  пайымдауынша,  барлық  жаман

әдеттерден  арылудың  жалғыз  жолы,  адамзат

баласының алға жылжуының кілті.

«Ақ жүрек пен таза ақыл,

Қылсаң адал еңбек.

Бәрінен де сол мақұл,

Артқыға жол бермек.

Арсыздардың  арам  ойы  түкке  тұрмай

жойылып,

Аяғында хақ құатты бұл үшеуі жеңбек».

Шәкәрімнің "Мен кетемін" деп аталатын

өлеңінен келтірілген бұл жолдар ақынның еңбек

тақырыбына, жалпы еңбек мәселесінің адамның

өміріндегі маңызына қаншалықты ден қойғанын,

қандай мұрат ұстағанын айқын аңғартып тұрған

жоқ  па?  Бұл  өлеңнен  Шәкәрімнің  лирикалық

мұрасына  тән  формалық  жаңалық  та  бой

көрсетеді.  Ақын  өзінің  жас  кезінде  жазған

алғашқы  жырларынан  бастап-ақ  осындай

жаңашылдық  қасиет  танытқан  болатын.

Шығыстың  дәстүрлі  поэзиясынан  хабарының

және  өлең  әлеміне,  ауыз  әдебиетінің  үздік

үрдістеріне  білімдарлықпен  зер  сала  білудің

арқасында  Шәкәрім  айрықша  үлгідегі  жауһар

жырлар тудырды. Формалық жаңалығы айқын

байқалатын өлендер қатарына

  Ы.Алтынсариннің      еңбектерiнде

тәрбиелiк  маңызы  бар  идеялар  әсiресе,

адамгершiлiк  қасиет  –  сапалар  жан  –  жақты

қамтылғаны  айрықша  көзге  түседi.  Мысалы,

«Өрмекшi,  құмырсқа,    қарлығаш»  деген

әңгiмесiнде бұл үшеуi әрқайсысы өздерiне тамақ

iздеп, еңбек  етедi, күн көру үшiн күреседi. Бұл

әңгiмеде  әкесi  жас  баласымен  сөйлесiп,  одан

бiрнеше сауал сұрағаннан кейiн әкесi бұл құс,

жәндiктердiң еңбектенудiң арқасында өздерiне

керегiн тауып жүргенiн  айтып, «Сен де ертеден

кешке  дейiн  босқа  жүрiп  уакытынды  босқа

жiберме,    еңбек  етуге  әдеттен,  еңбек  етсең

емерсiң», - дейдi.

Ы.Алтынсарин еңбек арқылы дүниетаным

туралы  көзқарасы  қазiргi    кезде  актуалды

проблемалардың  бiрi  болып  табылады.  Адам

өмiрiнде  еңбек  бақыт,  қанағат  пен  қуаныш

әкеледi  және  еңбек  адам  өмiрiнiң

физиологиялық  қажеттiлiгi болып табылады.

ХХ ғасырдың бас кезенен бастап қазақтың

зиялылары өз  ұлтының тағдырына ой жiберiп

барлық күш – қайрат, ақыл – ойларын халық

қалайда iргелi елдер қатарына қосуды арман еттi.

Қазақ  елінің  болашағын  айқындайтын,

оны тұрақты даму деңгейіне көтеретін бірден-

бір  құндылық,  ол  –  жасөспірімдерді

отаншылдық,  ұлтжандылық  рухта  тәрбиелеу.

Ендеше, қазақстандық жаңа білім үлгісі осыдан

бастау  алып,  жас  ұрпақты  білімді  және  сол

білімді ұтымды пайдалана алатын іскер, білгір

де, білікті етіп өсірумен қатар, оның адамгершілік

болмысын,  ішкі  жан  дүниесін,  азаматтық

тұлғасын,  халықтық  қасиеттерін  дұрыс  және

орнықты түрде қалыптастыру болмақ. Білімнің

басты ұстанымы адамға білім беру ғана емес,

сол  білімді  және  біліммен  қарулануды

«руханияттандыру»,  «адамгершіліктендіру»

болғаны аса маңызды. Қазір еліміздегі ұрпақ

тәрбие  мәселесіне  тікелей  қатысты

прагматикалық  құндылықтарға  негізделген

батыстық  өркениетке,  батыстық  мәдениет

үлгілеріне (үлгіге келмейтіні қанша) талғамсыз

еліктеу;  идеологиялық,  ақпараттық  дамудың

зардаптарын алдын ала ескермеу және оларға

қарсы тұрудағы құлықсыздық пен шарасыздық;

ұлттық  идеяға  негізделген  сындарлы

идеологиямыздың  болмауы, жастар  арасында

саяси-идеологиялық  тәрбие  жұмыстарының

әлсіздігі;  мектептің  тәрбие  жүйесінде

стратегиялық көзқарастың болмауы, оған тиісті

көңіл  бөлінбей,  қосымша  міндет  деп  қарау;

тәрбие  жүйесінің  ғылыми-әдіснамалық,

педагогикалық-психологиялық  және  рухани-

әлеуметтік  негіздерінің  осалдығы;  тәрбие

мәселесіндегі  отбасының,  социумның,

қоғамның  рөлінің  төмендеуі;  өзімізде  барды

бағаламай өзгенің жасығына еліктеп-солықтау,

т.б. басты-басты ойлануға тұрарлық мәселелер

орын алып отырғаны белгілі. Сондықтан жаңа

білім  үлгісін  жасау  аясында  бүкіл  қоғамды

жұмылдыра отырып рухани, интеллектуалдық

және экономикалық тәуелсіз мемлекет орнату

ШӘКӘРІМТАНУ

2014  №4  (25)


31

болшағына  бағдарланған,  ұлттық  және

жалпыадамзаттық құндылықтарға үйлестірілген

ұлттық тәрбие берудің үлгісін жасау және білім

беру көлеңкесінде қалып қоймайтын, керісінше

тәрбие  мәселесін  төрге  қоятын  тәрбие-білім

жүйесін  іске  қосу  –  бүгінгі  күннің  кезек

күттірмейтін  басты  мәселелерінің  бірі  болып

табылады.

Мәселен  «ата  көрген  оқ  жонар,  шеше

көрген тон пiшер», «ұяда не  көрсең, ұшқанда

соны iлерсiң». «Ұлым жақсы болсын десең ұлы

жақсымен,  қызым  жақсы  болсын  десең  қызы

жақсымен ауылдас бол», - деп келетiн мақал -

мәтелдердiң  астарында  қаншама  сыр  жатыр.

Төрт түлiк малды тәрбие әлемiнiң де сол негiздi

тұғыр еткендiгi заңдылық десек дәстүрлi бала

тәрбиесiндегi еңбекке баулу тәсiлдерiнiң өзiнен

– ақ талай сыр ұғуға болар едi.  Дәстүрлi тәрбие

дағдысы  бойынша  баланың  қабырғасы

қатысымен  шамасына  қарай  еңбекке

араластырады.Ер  бала  әке    қолғанатына

айналып, қыз бала үй iшiлiк тiршiлiкке қол ұшын

бередi.


  Ұлағатты  ата-ана  «Үйренгенiң  өзiне

жақсы,  iстегенiң  бiзге  жақсы»  деп  баланың

еңбекке араласуына iждағатпен көңiл бөледi. Бұл

орайда  ойға Демокриттiң «Егер баланы еңбекке

жасынан  баулымаса  олар  сауаттылыққа  да

музыкаға  да,  гимнастикаға  да  үйренiп

жарытпайды», - деген сөзi оралады. Осы негiзге

сүйене отырып мектептiң оқушыларына еңбек

сабақтарында  «Шебер  қолдар»,  «Өнерлi  өрге

жүзер», «Жiгiтке жетi өнер де аз»  деген үйiрме

және  ұлттық  этнографиялық  мүйiс,  әрекеттi

ұйымдастыру  арқылы    да  адал  еңбек  тәртiбi

мiндеттiлiк  т.б.  адамгершiлiкке  тәрбиелеудi

көздейдi.  Сонымен  қатар  заман  ағымына  сай

экономика  туралы  ұғымдарды  делдалдық,

арендалық,  iлкiмдiлiк,  менеджерлiк,  бизнес,

валюта, акционер, корпорация т.б. ұғымдарды

қарапайым  күнделiктi  өмiрмен  байланысты

балалар ұғымына сай iс -әрекет ұйымдастыру

керек. Еңбекке байланысты мерекелер, құрметтi

демалысқа  шығарып  салу,  т.б.  тойланатыны

жөнiндегi  әңгiме жаздыру.

Қырғызстан  Республикасы  Ғылым

Академиясының  академигi    А.Э.Измаилов

айтқандай: «Атап айтқанда, халық жас ұрпақты

нақты кәсiпке,  шеберлiкке, қолданбалы өнерге,

спорт  ойындарына  және  т.б.  оқытып

үйретедi.Демек  халықтың  педагогиканың

анықтамасын  екi  жақты  бiр  тұтас    процесс

ретiнде бiр мезгiлде тәрбиеде және оқытуда өз

көрiнiсiн табуға тиiс».

Ендеше  балаларды  ерте  бастап  еңбекке,

мысалы, алуан түрлi өнер бұйымдарын жасауға

тарту,  балалардың  жас  ерекшелiктерiн  ескере

отырып,  ой  -өрiсiне,  шеберлiгiне,  дағдысына

талапты  күшейту  қазақтың  халықтық

педагогикасының  жеткiншек  ұрпаққа  еңбек

тәрбиесiн  беру  жөнiндегi  негiзгi  мiндетiне

айналды. Балаларды еңбекке тәрбиелей отырып,

ата- аналар оларды тек өзi үшiн ғана емес жалпы

игiлiк  үшiн  еңбек    етуге,  еңбекке  құрметпен

қарауға, еңбек процесiнiң әсемдiгiн, эстетикалық

қуаныш – ләззатын сезiнiп, түсiне бiлуге үйрету.

Сонымен  бiрге,  еңбекке  бұлай  араластыру

көркемдiк  және  эстетикалық  талғамдарды,

көзқарастарды,  нанымдарды  ерте  сiңiруге

халықтың мәдени және адамгершiлiк мұрасына

қамқор 


көзқарасты 

қалыптастыруға

жәрдемдестi.

П е д а г о г и к а л ы қ - п с и х о л о г и я л ы қ

әдебиеттерде мамандық таңдау туралы әр түрлі

пікірлер  қалыптасқан.  Кәсіби  білікті  анықтау

еңбек 

субъектісінің дамуы 

ретінде


қарастырылады.

Адамның белгілі бір еңбек әрекетінің түріне

бейімделуі кәсіптік бағдар әдісімен анықталады.

Кәсіптік бағдар дегеніміз әрбір адамның жеке

тұлғалық ерекшеліктерін, қызығушылығын және

қабілетін анықтауға бағытталған белгілі бір жүйе

шаралар,  саналы  мамандық  таңдауға  көмек

көрсетуге оның жеке мүмкіндігіне қарай әрбір

адамға арналған жүйе болып табылады.

Кәсіптік іріктеу белгілі мамандыққа кәсіби

іс-әрекетін бейімдеу және жеке қабілетіне қарай

оқыту жүйе шаралар болып табылады.

Адамның  негізгі  құрылымдық  бейімдеу

компоненті болып:

-азаматтық  қасиеті  (қоғамға  деген

көзқарасы)  кейбір  мамандықта  осы  сапаның

жеткіліксіз  дамуы  адамның  кәсіби  дайын

еместігін көрсетеді (мұғалім, тәрбиеші, төреші,

жетекші);

-еңбекке  деген  қарым-қатынасы,ШӘКӘРІМТАНУ

2014  №4  (25)

32

мамандыққа,  қызығушылығы,  сол  еңбек

сапасына қатысы немесе тұлғаның кәсіби-еңбек

бағыттылығы;

-

жалпы жарамдылығы (дене және ақыл-ой)терең ойлы, өзін-өзі тәртіпке шақыру, өзін-өзі

бақылау, белсенділік, т.б.;

-

арнайы қабілеттері немесе белгілі бір іс-әрекетіне қажетті сапалар: арнайы музыкалық

есту қабілеті;

-

білім,  дағды,  тәжірибе,  белгілі  кәсібиқызметке үйрену.

Шартты  түрде  жоғары  белсенділікте  субъект

кәсіби бейімді бола алады.

Кәсіби  іріктеу  мына  критерий  бойынша

бағаланады: медициналық көрсеткіш бойынша,

мысалы, дальтоник машина жүргізе алмайды;

психологиялық  іріктеу  қабілетіне  жеке

физиологиялық  ерекшеліктеріне  байланысты,

біліміне  қарай  іріктеу,  мысалы,  конкурстық

емтихан бойынша кәсіби міндетті атқару, іріктеу

барысында бірнеше кезеңдер анықталады.

Бірінші  кезеңде  адамға  талап  қою

мақсатында  мамандықтың  психологиялық

зерттеуіін қажет етеді. Мамандықты жан-жақты

зерттеп, құжаттармен танысу, әңгіме, бақылау

жүргізу. Мамандық туралы профессиограммада

қорытындыланады.

Екінші  кезеңде  психодиагностикалық

зерттеу жүргізіледі (әдістемелер, тест, т.т.)

Үшінші кезең психологиялық болжам, онда

мамандықтың  адамға  қойылатын  талаптары,

мамандыққа бейімдеу болып табылады.

Профессор И.Кон [6] мамандық таңдауды

төрт сатыға бөледі:

Бірінші  саты  –  балалар  ойыны,  ойын  арқылы

бала әртүрлі мамандықты көрсетеді;

Екінші саты - өтпелі кезеңдегі, қиял үстінде бала

өзінің кереметтей бір мамандыққа ие болғанын

білдіреді;

Үшінші  саты  –  бүкіл  жеткіншек  шақты

қамтамасыз етеді. Осы сатыда әртүрлі іс-әрекет

жіктеледі де бағаланады.

Төртінші сатыда – кәсіби мамандық таңдалады.

Бұл саты екі бөлімнен тұрады, бірінші бөлімде

білім  анықталады,  ал  содан  кейін  нақты

мамандық таңдалады.

     Қазіргі білім беру саласының алдында тұрған

басты  бағыт  -  жан-жақты  дамыған  рухани

қазынасы бай, әлеуметтік бейімделген жеке тұлға

қалыптастыру. Жас өспірім балаларды оқыту мен

тәрбиелеудің тиімді жолдарын іздестірумен ғана

шектелмей, сол білімді оқушы бойына дарытуда

оның  педагогикалық  және  психологиялық

жағдайларына  да  көңіл  бөлу  қажеттілігі

қарастырылған.  Шәкәрім  шығармаларын

оқығанда, әсіресе, оқушылардың еңбекке деген

көзғарастарының  дұрыс болуы аса маңызды рөл

атқаратындығын атап кетуге болады.Әдебиет

1.

Шәкәрім  Шығармалары.  -  Алматы:Жазушы,1988.-560 бет

2.

Бес ғасыр жырлайды: 15-20 ғасырдың баскезіне  дейінгі  қазақ  ақын-жыраушылардың

шығармалары.Құраст.,: Байділдаев М.,Мағауин

М.,-Алматы: Жазушы,1989. Т.2-1989.-496 бет

3.

Жарықбаев  Қ.,  Қалиев  С.  Қазақ  тәлім-тәрбиесі. -А. 1995. -  230 б.

4.

Қазақбаева  Д.М.  Бағдарлы  оқытудыұйымдастыру  үлгілері.  «Открытая  школа»    -

Алматы, 2006. -64 б.

5.

Дуйсембекова  Ш.Д.  Мектеп  жәнемамандық таңдау. -Алматы, 2010. -59 бет.

Resume

Резюме

ШӘКӘРІМТАНУ

2014  №4  (25)

  Автор  в    статье  рассматривает  воспитательное  значение    лирических  произведений

Шакарима.

Author in  the article  of examines the educator value  of lyric works  of Shakarim.

33

АЛАШТАНУ

2014  №4  (25)

АЛИХАН БУКЕЙХАН – ПЕРВЫЙ КАЗАХСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ

И ПУБЛИЦИСТ

Что  представляет  собой  это  наследие

Алихана  Букейхана  -  лидера  национального

движения  и  партии  «Алаш»,  выдающегося

ученого и публициста?

Только библиографический указатель его

трудов  и  сочинений  на  сегодняшний  день

состоит из более чем 30 печатных страниц. Из

его  богатого  и  разнообразнейшего  наследия

лишь  его  публицистика  насчитывает  более

одной  тысячи  статей,  очерков  и  заметок,

опубликованных  в  более  чем  50  газетах  и

журналах до и после Октябрьского переворота.

Из них около 30 казахских и русских печатных

изданий опубликовали его материалы только до

1917 года.

До  Февральской  революции  1917  года

национальный лидер казахов Алихан Букейхан

редактировал  три  газеты  на  русском  языке,1

организовал  издание  первой  поистине

общенациональной  газеты  под  вызывающим

для  колониальной  администрации  Степного

казахского края названием «Қазақ».

После революции, в годы вынужденного

пребывания  в  Москве,  работая  в  1922–1927

годах  литературным  сотрудником  Казахской

секции  Центрального  издательства  народов

СССР,  Алихан  Букейхан  издавал  журналы

«Темірқазық» («Полярная звезда»)2 и «Шолпан».

Нет сомнения и в том, что именно с его

подачи  было  принято  решение  об  издании

нового  казахского  журнала  «Жаңа  мектеп»

(«Новая школа»), как дополнительного учебного

пособия для средних школ. Этот журнал  даже

более 80 лет спустя остается популярным под

названием «Қазақстан мектебі» («Казахстанская

школа»). Его первый номер вышел в августе 1925

года.


Журнал  «Әйел  теңдігі»  («Равноправие

женщин»)  продолжает  издаваться  и  при

независимом  Казахстане  как  «Қазақстан

әйелдері» («Казахстанские женщины») и «Сәуле»

(буквально - «Луч солнца»).3

Публицистику  Алихана  Букейхана  без

преувеличения  можно  назвать  летописью

исторических событий конца 19-го и начала 20-

го  века  не  только  в  Казахстане,  но  и  во  всей

колониальной  имперской  России.  Научно-

публицистическая  деятельность  Алихана

Букейхана  берет  свое  начало  в  1889  году  и

продолжается примерно до 1927 года.

По 


одной 

неподтвержденной

информации,  Алихан  Букейхан  продолжал

публиковаться 

правда, 


уже 

в

западноевропейской  прессе  -  вплоть  досередины 1930-х годов. Речь идет о французской

газете  «Фигаро».  Надеюсь,  что  в  ближайшее

время  нам  удастся  либо  подтвердить  эту

информацию, что имеет большую вероятность,

либо окончательно опровергнуть.

Если 


информация 

о 

тайномсотрудничестве  лидера  партии  «Алаш»  с

французской  газетой  «Фигаро»  найдет  свое

ӘОЖ 070 (574)

С. АККУЛУЛЫ,  кандидат филологических наук

Еуразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

    В  статье  рассматривается  научно-публицистическое  наследие  Алихана  Букейхана    и

истории его псевдонимов.

    Ключевые слова: А.Букейхан, публицистика, журналистика, псевдоним.34

АЛАШТАНУ

2014  №4  (25)

документальное  или  иное  подтверждение

(например, обнаружатся его опубликованные

статьи и заметки), то это будет означать, что

период  его  активной  публицистической

деятельности длился вплоть до середины 1930-

х годов.

При  этом  следует  уделить  внимание

письму  Владимира  Бонч-Бруевича  от  27

февраля 1934 года на имя Алихана Букейхана

(фото №  2). Бонч-Бруевич - один из близких

соратников вождя советской власти и мирового

пролетариата Владимира Ленина. Замечу, что

в момент написания письма Владимир Бонч-

Бруевич был директором Центрального музея

художественной  литературы,  критики  и

публицистики в Москве.

Письмо  самого  Алихана  Букейхана,

отправленное  им  в  том  же  1934  году  из

Москвы  в  адрес  неизвестного  ученого  в

Казахстане,  свидетельствует  о  том,  он

продолжал  трудиться  над  научными

разработками,  в  частности  по  казахскому

языкознанию. Букейхан работал, даже находясь

под  домашним  арестом  в  своей  московской

квартире  под  неусыпным  надзором  такого

печально известного карательного ведомства

советского  коммунистического  режима,  как

ОГПУ-НКВД-МГБ.

Это  письмо  Алихана  Букейхана  было

случайно  обнаружено  известным  в  стране

профессором 

тюркологии 

Алтаем


Аманжоловым  в  архиве  своего  отца,  также

известного в свое время ученого-языковеда и

казахско-советского государственного деятеля

Сарсена Аманжолова.

Видимо,  также  не  случайность,  что

авторы  сборника  «Репрессированная

тюркология» включили Алихана Букейхана в

когорту ученых-тюркологов. Наряду с Ахметом

Байтурсынулы,  Магжаном  Жумабайулы,

Худайбергеном Жубановым. Залоговок статьи,

посвященной  жизни  и  деятельности

Букейхана,  многозначителен  и  ярко

характеризует масштаб и значение его научно-

публицистической  деятельности:  «Первый

казах-европеец».4

За  время  своей  почти  40-летней

публицистической деятельности лидер казахов

Алихан Букейхан вынужден был в основном

пользоваться 

многочисленными

псевдонимами. Это было и в период царского

самодержавия, и в годы советской власти. Как

в его казахской публицистике, так и в русской.

Из  псевдонимов  на  сегодняшний  день

известны лишь чуть более тридцати. Он редко

публиковал  свои  материалы  под  настоящим

именем.

География периодических изданий – газет,журналов,  различных  научных  сборников  и

другой  печатной  продукции,  с  которыми  так

или иначе сотрудничал Алихан Букейхан, также

чрезвычайно  обширна.  Эти  издания  были

широко  распространены  на  евразийском

пространстве.  В  случае  же  документального

подтверждения 

информации 

о 

его


сотрудничестве  с  французской  газетой

«Фигаро» - в той или иной мере - эта география

может расшириться до Западной Европы.

Пока же замечу, что его первые статьи и

заметки начали впервые появляться в 1889 году

на страницах газеты «Особыя прибавленія къ

«Акмолинскимъ  областнымъ  ведомостямъ»

(«Особыя  прибавленія»)  и  приложений  на

казахском  языке  под  названием  «Дала

уалаятының газеті». Тогда же и  появились его

первые  псевдонимы.

После возвращения Алихана Букейхана

из  Санкт-Петербурга  в  Омск  с  двумя

дипломами ученого-лесовода и юриста можно

увидеть  его  материалы  в  местных  омских

газетах.  Но  крайне  редко  с  указанием

настоящего  имени  -  куда  чаще  под

многочисленными  псевдонимами.

Он печатался в газетах «Степной край»,

«Степной  пионер»,  «Омичъ»,  «Иртышъ»,

«Голосъ  степи».  Появлялись  его  статьи  и  в

региональных  изданиях  «Семипалатинскій

листокъ»,  «Семипалатинскіе  областные

ведомости»,  «Туркестанские  ведомости»

(Ташкент), «Қазақ» (Оренбург).

Алихан  Букейхан  размещал  свои

материалы  в  первом  казахском  журнале

«Айқап»  («Троицк»),  столичных  партийно-

политических органах «Речь», «Слово», «Наша

жизнь»,  «Сынъ  отечества»,  «Восточное

обозрение».5  Также  его  печатали  «В  мире


35

АЛАШТАНУ

2014  №4  (25)

мусульманства»,  «Мусульманской  газете»,

издававшихся в Санкт-Петербурге до 1917 года,

и  журнале  «Сибирские  вопросы»  (Санкт-

Петербург).

Важно заметить, что в период обучения в

Лесном  институте  в  1890–1894  годах  султан

Алихан  Букейхан  находился  в  авангарде

студенческого движения и волнений. В одной

статье столичной газеты «Наша жизнь» дается

весьма  любопытная  следующая  информация:

«...въ бытность студентомъ лесного института

принималъ самое деятельное участіе во всехъ

студенческихъ  делахъ,  всегда  примыкалъ  къ

крайней  левой.  Во  время  разгара  споровъ  о

марксизме, очень энергично отстаивалъ тезисы

экономического матеріализма».6 Эта статья была

опубликована под рубрикой «Сибирская жизнь»

и  позже  перепечатана  «Семипалатинскимъ

листкомъ».

Из  этой  информации  возникает

закономерный  вопрос:  уже  имея  первый  и

достаточно  успешный  опыт  публикаций  в

Омске, не сотрудничал ли казахский юноша со

столичной периодической печатью или хотя бы

со  студенческими  изданиями?  Пока  никаких

сведений об этом нет.

После  же  революции,  когда  Алихан

Букейхан  жил  и  работал  в  далекой  Москве,

особенно в период с 1922 по 1927 год, редкое

периодическое  издание  в  Казахстане  не

публиковало  материалы  под  его  легендарным

псевдонимом Қыр баласы (Сын степи). Он стал

его вторым популярным среди казахов именем

еще задолго до установления советской власти.

Разнообразная  и  богатая  по  тематике  и

жанрам публицистика Алихана Букейхана, его

почти  40-летний  путь  и  богатый  опыт

деятельности  в  этой  сфере  дают  полное

основание  утверждать,  что  Алихан  Букейхан

является первым казахским профессиональным

журналистом  и  одним  из  основоположников

современной казахской публицистики.

Другим  основанием  для  такого  рода

утверждений может служить тот факт, что сразу

после возвращения из Санкт-Петербурга в Омск

в 1895 году он стал работать в редакции местной

газеты «Степной край».

Также весомым аргументом может явиться

трагический  исторический  документ,

предоставленный  Федеральной  службой

безопасности  России.  Это  так  называемая

«Анкета  арестованного»,  заполненная  самим

Алиханом Букейханом в июле 1937 года.

В графе «профессия и специальность» он

в  качестве  основной  своей  специальности  и

профессии  указал  не  «ученый-лесовод»  или

«юрист»,  что  соответствовало  бы  двум  его

дипломам, а «журналист». В пункте «а» графы

десятой о социальном положении он написал

«статистик», «журналист» и «оценщик земли».

Но  все  же  самым  весомым  аргументом

того,  что  именно  Алихан  Букейхан  является

первым  профессиональным  казахским

журналистом, 

а 

также одним 

из

основоположников  современной  казахскойпублицистики,  является  его  поистине

беспримерный вклад в становление и развитие

журналистики,  публицистики  и  казахской

периодической печати в целом.

Благодаря  именно  возникшим  лишь  во

второй  половине  19-го  века  периодической

печати и публицистике, небольшая, но великая

кучка национальной интеллигенции «Алаш» во

главе с Алиханом Букейханом сумела совершить

культурно-интеллектуальный  ренессанс  в

национальном  самосознании  и  культуре

казахов. В кратчайший по историческим меркам

отрезок  времени  -  примерно  в  1890–1920-е

годы.


Казахская  интеллигенция  на  основе

богатой  казахской  устной  литературы  и

передовой русской литературы сумела создать

современный  письменный  казахский  язык,

литературу и современную казахскую культуру

в целом.


Если воспользоваться термином западных

исследователей-казаховедов, тонкая прослойка

национальной  интеллигенции  конца  19-го  и

начала 20-го века явилась по сути реформатором

казахского  общества  и  модернизировала

национальную культуру.

Вот какую роль самому Алихану Букейхану

в этом культурном ренессансе отвел еще в 1924

году  писатель-драматург,  а  также  один  из

деятелей  движения  «Алаш»  Хошмухаммед

Кеменгерулы:


36

АЛАШТАНУ

2014  №4  (25)

«В суровые дни гонений лишь небольшая

группа 

граждан 


смогла 

пойти 


на

самопожертвование  в  интересах  народа  и

вынесла  и  ссылки,  и  тюрьмы.  Эту  группу

воспитал Алихан. Историческая роль Алихана

перед казахами заключается в том, что под его

началом возник современный казахский язык и

культура, группу интеллигенции, следовавшей

за  ним,  он  сумел  противопоставить

религиозному  фанатизму.  В  итоге  возникла

самостоятельная от татар казахская нация».7ЧИТАТЕЛЬ - ПСЕВДОНИМ ЛЕНИНА

ИЛИ БУКЕЙХАНА?

В  процессе  поисков,  собирания  и

исследования  научно-публицистического

наследия  Алихана  Букейхана  основным

моментом 

является 

установление

многочисленных  его  публицистических

псевдонимов.  Конечно  же,  на  основе

исторических свидетельств, фактов и сведений

нужно  доказать  их  принадлежность

рассматриваемой здесь личности.

Как уже говорилось, лидер национального

движения и партии «Алаш» Алихан Букейхан

был  вынужден  в  основном  печататься  под

разными  именами  или  знаками.  И  до

Февральской  революции  1917  года  -  в  своей

неравной,  но  упорной,  последовательной  и

отчаяной борьбе против русских колониальных

властей по защите интересов казахского народа,

против  экспроприации  казахских  земель  в

пользу  русских  переселенцев  и  крупных

помещиков-землевладельцев,  в  борьбе  за

национальное  самоопределение.  И  после

октября  1917  года  -  в  первое  десятилетие

советской власти.

На сегодняшний день удалось установить

чуть  более  тридцати  его  псевдонимов.  В

большинстве  случаев  казахский  публицист

Алихан Букейхан подписывался псевдонимами

в русской печати, реже – в казахской. Он  только

двумя псевдонимами пользовался параллельно

на двух языках. Это - Қыр баласы (Сын степей)

и V.


На  страницах  казахской  периодической

печати  лидер  «Алаша»  подписывался

следующими  псевдоименами  и  знаками:  это

Ә.Н. (Әлихан Нұрмұхамедов), Қыр ұғлы или

Қыр ұлы, Қыр баласы, Қ.Б., Ғали хан или Әли

хан,  Ғ.Б.  или  Ә.  Б.  (Ғалихан  Бөкейханов  или

Әлихан Бөкейханов), Арыс ұлы, Түрік баласы,

Қалмақбай и, конечно же, V.

Количество  скрытых  имен  и  знаков,

которыми  лидер  «Алаша»  подписывал  свои

статьи,  заметки  или  многочисленные

воззвания, опубликованные в русской прессе,

оказалось  чуть  больше:  А.Н.(Алихан

Нурмухамедов),  Сын  степей  (изредка

встречается вариант Сынъ степи), Туземецъ, V,

А.Б.,  Статистикъ,  Киргизъ-кайсакъ,  Алиханъ

или  Ал.Кочевникъ,  Мусульманинъ,  Киргизъ,

Степнякъ, К.Степнякъ или Киргизъ-степнякъ.

Из  малоизвестных  или  неизвестных  не

только  широкому  кругу  читателей,  но  и

современным  исследователям  псевдонимов

Алихана Букейхана можно назвать следующие:

Дала  баласы,  Обыватель,  Омскій  казакъ,

Читатель, Наблюдатель, Уакъ и Н.Ш.

Отмечу, что казахский публицист Алихан

Букейхан подписывался на разных этапах своей

жизни и деятельности разными псевдонимами.

Далее я более подробно остановлюсь лишь на

тех  псевдонимах  и  знаках,  принадлежность

которых  АлихануБукейхану  может  вызвать

сомнения.

И  все  же  здесь  уместно  начать  с

псевдонима  Қара  жаяу  (буквально  -  «Пеший

бедняк»; слово «қара» в этом словосочетании

означает  не  «черный»,  а  в  зависимости  от

контекста - «бедный», «бедняк» или «чернь»),

под  которым  в  1924  году  в  шестом  номере

казахского  журнала  «Жас  қайрат»  был

опубликован перевод басни о диалоге слепого

человека со зрячим под названием «Соқыр мен

көзді кісі» («Слепой и зрячий»).

По  версии  Гульмарии  Оспановой,

молодого ученого, соискателя ученой степени,

сотрудника  филологического  факультета

Казахского национального университета имени

аль-Фараби,  этот  перевод  и  псевдоним  Қара

жаяу также принадлежат Алихану Букейхану.

В доказательство своей версии Гульмария

Оспанова  приводит  один  единственный


37

АЛАШТАНУ

2014  №4  (25)

аргумент: примерно через год после публикации

в  журнале  «Жас  қазақ»,  в  1925  году,  Алихан

Букейхан  в  Москве  издал  сборник  казахских

переводов  басней  и  рассказов  Эзопа  и  Льва

Толстого - «Жетпіс жеті мысал» («Семьдесят семь

басен»), куда вошел точно такой же рассказ, но

под несколько иным заголовком – «Соқыр мен

сүт» («Слепой и молоко»).

Однако однозначно соглашаться с версией

Гульмарии  Оспановой  не  стоит  спешить,

поскольку  имеется  ряд  весьма  важных

моментов,  которые  не  только  косвенно

подтверждают  версию  начинающего  ученого,

но и отрицают.

И  главными  аргументами  против

выдвигаемой  Гульмарией  Оспановой  версии

могут  явиться  язык,  стилистика  и  качество

перевода  басни  двух  вариантов  –  в  журнале

«Жас қайрат» и сборнике «Жетпіс жеті мысал».

Журнальный  вариант  существенно

отличается от варианта, год спустя вышедшего

в  сборнике,  причем  язык  и  форма  изложения

первого  варианта  басни  значительно  лучше

второго.  Хотя,  по  здравому  смыслу,  второй

вариант  перевода,  изданного  годом  позже  в

сборнике, мог и должен был быть доработан,

улучшен  с  учетом  замечаний  читателей  и

критиков и качественно отличаться.

Не  менее  весомым  аргументом  против

версии соискателя Оспановой может оказаться

еще и тот факт, что в журнале «Жас қайрат» басня

была  опуликована  как  перевод  «Орыс

әңгімелерінен» («Из русских рассказов»), тогда

как год спустя в сборнике басня попала в 60-ю

главу «Үндістан мысалдарынан» («Из индийских

басен»).

Между тем в пользу принадлежности этого

перевода  и  псевдонима  Қара-жаяу  Алихану

Букейхану  говорят  следующие,  но  также

косвенные факты.

Во-первых, журнал «Жас қазақ» издавался

в  Центральном  издательстве  народов  СССР

(ЦИН СССР) в Москве, где Алихан Букейхан с

октября 1922 года по декабрь 1927 года трудился

литературным сотрудником Казахской секции.

Во-вторых, Алихан Букейхан не раньше и

не позже, а именно в 1924 году сотрудничал с

журналом «Жас қайрат» и именно в этом году

успел  опубликовать  в  его  номерах  всего  три

материала,  в  том  числе  и  рассматриваемую

басню.


И здесь нельзя не обратить внимание на

такой  немаловажный  момент,  что  эти  три

материала  были  опубликованы  под  разными

псевдонимами, 

как 

известными и

малоизвестными,  так  и  неизвестным,  как

например:  Қыр  баласы,  V  и  -  в  случае

дальнейшего подтверждения - Қара жаяу.

Более того, Алихан Букейхан, прежде чем

издавать  те  или  иные  переводы  лучших

образцов произведений русских и зарубежных

писателей в сборнике, как в случае с баснями

и рассказами Эзопа и Льва Толстого, фрагменты

из более крупных сочинений или небольшие

рассказы  нередко  публиковал  на  страницах

периодической печати.

Например,  несколько  фрагментов

казахского  перевода  популярной  повести

«Хаджи-Мурат»  Льва  Толстого  Алихан

Букейхан опубликовал в нескольких номерах

газеты «Ақ жол» за 1923 год. Полный же перевод

повести был издан ЦИН СССР в следующим

году.

Этот  факт  также  является  косвеннымподтверждением  того,  что  перевод  басни

«Соқыр мен көзді кісі» («Слепой и зрячий»),

опубликованный  в  журнале  «Жас  қайрат»,  и

подпись  Қара  жаяу  -  принадлежат  Алихану

Букейхану.

Далее,  автор  этих  строк  попытается

доказать  принадлежность  тех  или  иных

псевдонимов  и  знаков  именно  исследуемой

личности.  Причем  на  основе  архивных

документов  и  исторических  фактов,

свидетельств  и  воспоминаний  конкретных

людей, в том числе ряда ученых, так или иначе

имевших отношение к Алихану Букейхану.

Неудивительно,  что  свои  первые  же

пробные заметки молодой Алихан опубликовал

под скрытым именем А.Н. на русском языке и

под Ә.Н. - на родном. За подписями А.Н. и Ә.Н.

только в 1889 году на страницах газеты «Особыя

прибавленія  къ  «Акмолинскимъ  областнымъ

ведомостямъ», официального органа Степного

генерал-губернатора,  и  в  ее  приложении  на

казахском  языке  под  названием  «Дала38

АЛАШТАНУ

2014  №4  (25)

уалаятының  газеті»  было  опубликовано  семь

заметок и статей. Например, «Мулла въ К-скомъ

уезде»,  «Деятельный  управитель»  и  «Ценный

кладъ старины».8

Здесь  у  пытливого  читателя  возникнет

естественный вопрос: почему Алихан Букейхан

не  подписывался  под  ними  не  А.Б.  или  на

казахском - Ә.Б.? На этот вопрос и на любые

другие  вероятные  сомнения  относительно

принадлежности  этой  подписи  молодому

Алихану  достаточно  привести  один

исторический  факт  и  несколько  архивных

документов.

В частности, в мае и декабре 1889 года, то

есть  в  те  месяцы,  когда  были  опубликованы

первая  и  последняя  статьи  нашего  автора  в

газете  «Особыя  прибавленія»,  Алихан

соответственно  еще  обучался  на  третьем  и

последнем  курсах  Омского  технического

училища (ОТУ). Здесь необходимо напомнить,

что  и  свидетельство  об  окончании

ремесленного  училища  в  Каркаралинске,  и

аттестат 

об 

успешном окончании

четырехгодичного курса ОТУ были выданы на

имя «султана Алихана Нурмухамедова» (фото

№№ 4, 5). Лишь диплом Санкт-Петербурского

императорского  лесного  института  был

выписан на Алихана Букейханова.

Однако в этой же газете и в тот же период

-  с  мая  по  декабрь  1889  года  -  начинающий

публицист опубликовал еще три статьи, но уже

под другим конкретным псевдонимом.

Если  подпись  А.Н.  молодой  Алихан

первый  и  последний  раз  использовал  именно

на  страницах  официальной  печати  Степного

генерал-губернатора «Особыя прибавленія» и в

ее  приложении  на  казахском  языке  -  «Дала

уалаятының газеті», то его псевдонимы Сынъ

степей  и  Қыр  баласы  станут  его  не  менее

легендарными именами после имен - Алихан и

Сын Алаша.

В трех номерах газеты «Дала уалаятының

газеті»  за  июнь  и  декабрь  1889  года  он  свои

казахские варианты статей подписал именами

Қыр  ұғлы  и  Қыр  ұлы,  то  есть  абсолютно

равнозначными по смыслу словосочетаниями,

означающими буквально Сынъ степи. Разница

лишь в одной букве «ғ», которая никак не влияет

на  смысл  слова,  а  их  принадлежность  к  перу

Алихану  не  должна  вызывать  никаких

сомнений хотя бы потому, что русские варианты

этих статей подписаны одним именем - Сынъ

степей.

Позднее  различные  статьи  и  заметки,нередко и полемику чаще можно обнаружить в

номерах омской «Киргизской степной газеты»

(в 1900–1901 годах) и газеты «Иртышъ», которую

Алихан Букейхан сам и редактировал.

Материалы по псевдонимом Қыр баласы

(другой вариант того же Қыр ұлы и Қыр ұғлы

или  Дала  баласы)  встречаются  в  казахском

приложении теперь уже «Киргизской степной

газеты»  и  «Дала  уалаятының  газеті»  (также  в

1900–1901 годах.).

В период с 1913 по 1918 год чуть ли не в

каждом номере газеты «Қазақ» за подписью Қыр

баласы  непременно  обнаружите  статью  или

заметку, открытое письмо, обзор русской прессы

или  перевод  небольших  рассказов  русских

писателей-классиков.

Порой  в  одном  только  номере  газеты

«Қазақ» можно найти два, а то и три материала

под псевдонимом Қыр баласы. Реже - в журнале

«Айқап» и газете «Сарыарқа».

Как  уже  было  отмечено  выше,  в  годы

вынужденного пребывания в Москве (в 1922–

1937  годах)  и  работы  в  Центральном

издательстве народов СССР (в 1922–1927 годах)

практически вся казахская печать - за редким

исключением  -  публиковала  материалы  Қыр

баласы. В том числе и журналы, издававшиеся

непосредственно в Москве.

Очень  интересна  история  появления  у

Алихана  Букейхана  очередного  псевдонима

Читатель. Об этом подробно описывает С. П.

Швецов  в  своем  небольшом  очерке  «Омская

газета «Степной край» и политическая ссылка».

По  его  свидетельству,  Алихан  Букейхан

вернулся  в  Омск  не  в  1894  году  сразу  после

окончания двух столичных вузов, а на год позже,

в  сентябре  1895  года,  в  составе  «экспедиции

Половцева».

Он, пишет Швецов, «застрял в ожидании

разрешения  департамента  полиции  начать

работы  по  исследованию  положения

переселенцев.  Когда  же  экспедиция  не  была39

АЛАШТАНУ

2014  №4  (25)

разрешена, Букейханов остался в Омске и стал

участвовать в газете». С. П. Швецов имеет в виду

омскую газету «Степной край».9

Алихан  Букейхан,  по  мнению  автора

очерка,  представлял  собою  марксисткое

направление  в  газете  и  был,  несомненно,

наиболее ярким его выразителем.

«Я бы сказал даже – единственно ярким.

Не  случайно  было  то  обстоятельство,  что

Якубович-Мельшин  и  Гоц-Рафаилов,  желая

вплотную примкнуть к «Степному краю», нашли

нужным  предварительно  вступить  в

переговоры  и  соглашения  не  с  кем  другим,  а

именно с ним», - вспоминает С. П. Швецов.10

В этих воспоминаниях он также написал,

что  Якубович-Мельшин  и  Гоц-Рафаилов,

видные  представители  Российской  социал-

демократической рабочей партии (большевиков)

во главе с Владимиром  Лениным, прислали в

редакцию письмо с просьбой прислать в Курган

для  переговоров с  ними  и установки  условий

их  постоянного  сотрудничества  одного  из

главных 


(!) 

сотрудников 

газеты,

подписывающего  свои  статьи  псевдонимомЧитатель, - Алихана Букейхана.11

И  здесь  обнаруживается  весьма

любопытный факт, что Читатель оказался также

одним  из  почти  140  псевдонимов  вождя

большевиков Владимира Ленина. Тогда кто же

в  действительности  стоял  за  этой  подписью:

вождь мирового пролетариата Владимир Ленин

или  же  лидер  казахского  национального

движения Алихан Букейхан?

Мог  ли  автор  очерка  С.  П.  Швецов

допустить такую непростительную оплошность?

Если учесть, что этот очерк был опубликован в

1930  году,  то  есть  в  период  первой  волны

массовых  политических  репрессий,  то  цену

подобной  оплошности  С.  П.  Швецов,

прошедший  суровую  школу  политической

борьбы против царского самодержавия, не мог

не знать и вряд ли допустил бы.

Исходя  же  из  официальной  биографии

основателя  советской  власти  Владимира

Ленина, вождь мирового пролетариата никогда

ни  в  Степном  крае  до  революции,  ни  в

Казахстане  после  нее  не  бывал,  тем  более  в

1895–1903/04 годах. Более того, выяснилось, что

лидер большевиков лишь дважды опубликовал

свои  статьи  за  подписью  Читателя.  Его  две

статьи под заголовками «Вниманию читателей

«Луча»  и  «Правды»  и  «Нехорошо!»  (еще  раз

вниманию  читателей  «Луча»  и  «Правды»)

увидели свет в двух номерах партийной газеты

«Правда» от 5 и 19 мая 1913 года (№№ 102 и

114).12  Обе  статьи  вошли  в  полное  собрание

сочинений Владимира Ленина.

Следовательно, за всеми публикациями в

омских газетах «Степной край» и «Иртышъ» и

семипалатинской  газете  «Семипалатинскій

листокъ»,  подписанными  Читателем,  стоит

Алихан Букейхан.

Однако во всех номерах «Степного края»

с 1895 года, когда Алихан Букейхан начал тесно

сотрудничать  с  газетой,  по  1905  год

включительно  нам  удалось  обнаружить  всего

две небольшие  заметки Читателя.13  И в  этих

заметках    о  марксизме  нет  ни  единого  слова.

Более  серьезные  материалы  Читатель

опубликовал в другой омской газете «Иртышъ»

и в «Семипалатинскомъ листке».

Нелишне  напомнить,  что  газета

«Иртышъ», как официальный печатный орган

Акмолинского областного и Омского городского

комитета партии «Народная свобода», регулярно

выходила с 19 июля по 14 ноября 1906 года под

руководством Алихана Букейхана. В найденных

на сегодняшний день номерах газеты «Иртыш»

- первой из серии трех газет, которые издавались

под  редакцией  лидера  Алихана  Букейхана,  -

обнаружена  пока  одна  только  заметка

Читателя.14

Пока известно лишь то, что из-за жесткого

преследования  царской  администрации

Степного края Алихан Букейхан был вынужден

редактировать  все  три  газеты  «Иртышъ»,

«Омичъ»  и  «Голосъ  степи»  поочередно,

прибегая к привычной конспирации. Причиной

преследования было и подписание известного

Выборгского воззвания «Народу – от народных

представителей»  после  насильственного

роспуска первой Государственной думы.

По  причине  конспирации  Алихан

Букейхан на страницах редактируемых им же

изданий не опубликовал ни одного материала

под своим настоящим именем, за исключением40

АЛАШТАНУ

2014  №4  (25)

двух  открытых  писем  -  в  газете  «Иртышъ»  в

октябре 1906 года и в газете «Голосъ степи» в

январе 1907 года.15

Кстати,  последнее  письмо  было

напрямую связано с предстоящими выборами

депутатов 

от 


казахов 

во 


вторую

Государственную думу.

Его  статус  редактора,  пусть  даже  и

тайный,  но  де-факто,  позволял  ему  свои

редакторские 

материалы 

размещать

обыкновенно в редакторской колонке на первой

странице без указания имени и без подписи.

Другие же статьи или заметки на полосах

своих  газет  «Иртышъ»,  «Омичъ»  и  «Голосъ

степи»  он  публиковал  под  другими

псевдонимами.  Некоторыми  из  них  лидер

движения и партии «Алаш» Алихан Букейхан

пользовался  до  своей  редакторской

деятельности,  а  некоторые  использовал

впервые именно в этих трех изданиях.

СТАТЬИ 

ЗА 

ПОДПИСЬЮ 

V

НАПИСАНЫ В ТЮРЬМЕ

В  нескольких  номерах  омской  газеты

«Степной край» за 1897 год были обнаружены

три  материала.  И  все  они  подписаны

таинственным, на первый взгляд, знаком V. В

первых  двух  статьях  речь  идет  о  положении

казахского  коневодства  в  Акмолинской

области.16

Оставался ли молодой Алихан Букейхан

в марте-апреле и ноябре 1987 года, когда были

опубликованы  эти  статьи,  еще  «одним  из

главных сотрудников» этого провинциального

издания  и  «наиболее  ярким  выразителем

марксистского  направления»  в  нем,  как

утверждал об этом С. П. Швецов, - неизвестно.

Но  примерно  девять  лет  спустя  уже  на

страницах  газеты  «Иртышъ»  находим  ровно

столько  же  заметок,  подписанных  тем  же

загадочным V. Причем тематика и характер этих

заметок  те  же  –  защита  политических,

экономических и прочих интересов коренного

населения Степного казахского края в борьбе с

колониальными властями.

Об этом красноречиво говорят даже сами

заголовки этих заметок: «Къ поездке господина

Степного генералъ-губернатора», «О петиціяхъ

киргизъ» и «Къ петиціямъ киргизъ».17

Замечу,  что  в  более  чем  80  номерах

«Иртыша»  и  трех  номерах  «Омича»  удалось

найти всего три материала за подписью V. Но

чуть  позже  на  страницах  не  просто

провинциальной  или  даже  региональной

газеты,  а  санкт-петербургского  журнала

«Сибирскіе вопросы» мы обнаруживаем целую

серию  материалов,  начиная  от  небольших

заметок до статистико-аналитических статей и

научно-публицистических очерков.

В  них  речь  идет  о  перегибах

переселенческой 

политики 

царской

администрации в Степном крае и губительныхпоследствиях  этой  политики  для  коренного

населения - казахов. Такие названия статей и

очерков,  как  «Отчужденіе  киргизскихъ

орашаемыхъ пашень», «Переселенческіе наделы

въ  Акмолинской  области»  или  «Русскіе

поселенія  въ  глубине  Степного  края»,

красноречиво свидетельствуют об этом.18

На  вполне  закономерный  вопрос,  кто

настоящий автор всех этих материалов или кто

скрывается  за  этим  таинственным  знаком  V,

безоговорочный и недвусмысленный ответ дает

сам лидер казахского национального движения

и партии «Алаш» - Алихан Букейхан.

В  полемической  статье  «Разве  1914  год

сравнить с 1909?» (в оригинале «Он төрт тоғыз

бола ма?»), опубликованной в конце 1914 года

в  газете  «Қазақ»  и  начале  1915  года  журнале

«Айқап», он в частности писал: «...мои статьи о

судьбе казахских земель, написанные находясь

в тюрьме, опубликованы в следующих номерах

русского журнала «Сибирскіе вопросы» за 1908

год  и подписаны  «V»:  №  № 16-17,  18,  21-22,

27-28,  33-34,  35-36,  37-38,  45-46,  47-48.

Прочтите,  кто  грамотен  по-русски»  (в  ориг.:

«...мен  абақтыда  жатып  қазақ  жері  туралы

жазған  мақалаларым  «Сибирские  вопросы»

деген орыс журналының мына нөмірлерінде: 16-

17, 18, 21-22, 27-28, 33-34, 35-36, 37-38, 45-46,

47-48, 1908 жылғы, «V» деп қол қойған. Орысша

білетінің оқып қара»).19

Справедливости  ради  заметим,  что

журнал  «Сибирскіе  вопросы»  материалы

Алихана Букейхана продолжал публиковать и


41

АЛАШТАНУ

2014  №4  (25)

после 1908 года, и не только за подписью V, но

и подписывался как Статистикъ. Это еще один

его  малоизвестный  научному  сообществу

Казахстана псевдоним.

Но  в  отличие  от  Статистика,  под

латинской  буквой  V  и  одновременно  знаком

победы (виктории) лидер «Алаша» вынужден

был  продолжать  скрываться  и  после

установления советской власти в Казахстане и

во  всей  бывшей  колониальной  империи  -

вплоть до 1927 года.

В  частности,  в  первые  месяцы  работы

литературным сотрудником Казахской секции

Центрального  издательства  народов  СССР

(ЦИН СССР) в Москве, осенью 1922 года, на

полосах газеты «Еңбекшіл қазақ» и страницах

журнала  «Қызыл  Қазақстан»  можно  было

нередко обнаружить материалы за подписью V.

Далее,  примерно  в  конце  1924  года  и

начале  1925-го,  а  также  с  начала  1926-го  до

осени 1927 года статьи и заметки, подписанные

знаком  V,  можно  встретить  реже  в  газете

«Еңбекшіл  қазақ»  и  журнале  «Жас  қазақ»,

значительно чаще в журнале «Жаңа мектеп».

Подобную «зигзагообразность» появления

знака победы на страницах казахской печати в

1922–1927  годах  легко  объяснить  тем,  что

давление  центральной  власти  в  Москве  и

местных  властей  в  Казахстане  на

национального  лидера  периодически

усиливалось или ослабевало.

Однако  подобное  давление  резко

усилилось  в  начале  1926  года  в  связи  с

«несанкционированным»  властями  визитом

Алихана Букейхана в новую столицу Казахской

АССР Кызылорду. Посещение города связано с

его  работой  в  составе  антропологической

экспедиции 

Академии 

наук 

СССР,


занимавшейся в то время исследованием жизни

и  быта  казахов  Адаевского  уезда  Казахстана,

ныне Атырауской и Мангистауской областей.

Это  давление  закончилось  тем,  что  в

октябре 1927 года Алихан Букейхан был уволен

из  Казахской  секции  ЦИН  СССР  под

благовидным предлогом «сокращение штатов»

и  посажен  под  домашний  арест,  который

продлится долгих 10 лет – до июля 1937 года.

Здесь нельзя обойти вниманием и то, что

сегодня  в  Казахстане  среди  историков  и

литературоведов  обнаруживаются  и  те,  кто

робко  и  бездаказательно  пытается  оспорить

принадлежность подписи, или знака, V одному

Алихану  Букейхану.  По  их  голословному

утверждению,  в  1920–1930  годах  сразу  два

автора 

пользовались знаком,  очень

напоминающим латинскую букву V.

Чем эти два знака отличаются друг от друга

и  как  различить  двух  авторов  друг  от  друга?

Ответить  на  эти  простые,  но  конкретные

вопросы  на  основе  исторических  документов

или 

свидетельств эти 

«апологеты

справедливости» особого усердия не проявляют.

СПОРЫ О ПСЕВДОНИМАХ

Относительно 

принадлежности

псевдонимов  Түрік  баласы  и  Арыс  ұлы

существуют 

примерно 

такие 

же

безосновательные предположения. В частности,если  Түрік  баласы  (буквально  -  Сын  тюрков)

отнесен к числу неизвестных авторов, то Арыс

ұлы  (примерно  -  Потомок  великого)  -

псевдоним,  который  встречается  лишь  на

страницах  газеты  «Қазақ»,  без  каких-либо

оснований «приписали» Ахмету Байтурсынулы

(Байтурсынов).

Между тем имеется масса исторических

фактов,  свидетельств  и  аргументов  в  пользу

того,  что  и  Түрік  баласы,  и  Арыс  ұлы,  как,

впрочем, и  Дала баласы, являлись не  более и

не менее чем очередными публицистическими

псевдонимами  сына  и  лидера  «Алаша».  Но  в

силу  ограниченности  печатного  поля

воздержимся от дальнейших комментариев.

Представляет  куда  больший  интерес

наличие  у  казахского  публициста  и

политического  деятеля  Алихана  Букейхана

других малоизвестных или неизвестных имен

и псевдонимов. Внимательно изучая географию

периодической  печати,  на  полосах  или

страницах  которой  появляется  тот  или  иной

псевдоним  казахского  публициста,  можно

сделать  несколько  важных  выводов  и

предположений.

Первый вывод. Ряд имен он использовал42

АЛАШТАНУ

2014  №4  (25)

в  крайне  редких  случаях,  и  причем

исключительно  в  местных  или  региональных

изданиях  Степного  и  Туркестанского  краев.

Ярким доказательством этому может послужить,

конечно же, псевдоним Туземецъ.

Другими  именами,  как  например,

Мусульманинъ, Киргизъ-кайсакъ, Ал. Кочевникъ

и  так  далее,  он  пользуется  в  основном  в

центральных русскоязычных газетах мусульман

России.

Алихан  Букейхан  еще  ряд  своихпсевдонимов применяет в разных вариантах и

интерпретациях.  Примеров  достаточно.

Возьмем  Киргизъ  и  его  следующие  варианты

Степнякъ, К.Степнякъ или Киргизъ-степнякъ.

Изначальный Қыр ұғлы - чуть позже имел

следующие  варианты:  Қыр  ұлы,  Қыр  баласы,

Қ.Б.  и  Дала  баласы,  также  как  Сынъ  степей  -

Сынъ степи или опять же Дала баласы.20

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет