Хабаршы «Филология ғылымдары»жүктеу 1.15 Mb.
Pdf просмотр
бет14/14
Дата06.03.2017
өлшемі1.15 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

БІЗДІҢ АВТОРЛАР 
 
1.  Абдуллаева  Мехрибан  Сурхай  Гызы  –  Баку  славян  университеті 
әзірбайжан тілі және оны оқытудың әдістемесі кафедрасының ізденушісі  
2.  Абельдинова  Перизат  Төреқүлқызы  –  Л.Н.Гумилев  атындағы  Еуразия 
ұлттық университетінің магистранты  
3.  Алиева  Вафа  Cамед  гызы  -  Әзірбайжан  тілдер  университеті  ағылшын  тілі 
кафедрасының оқытушысы  
4.  Асанова  Ұлмекен  Отароқызы  –  педагогика  ғылымдарының  кандидаты, 
Қазақ  гуманитарлық  заң  университеті  жалпы  тіл  білімі  және  аударма  ісі 
кафедрасының доценті  
5.  Байменова  Сағыныш  Уәлиханқызы  –  Астана  қ.,  №17  мектеп-
гимназиясының мұғалімі  
6.  Бейсенова  Жайнагүл  Сәбитқызы  –  филология  ғылымдарының  докторы, 
Қазақ  гуманитарлық  заң  университеті  жалпы  тіл  білімі  және  аударма  ісі 
кафедрасының проффессоры  
7.  Букишева  Сәуле  Сақанқызы  –  Астана  қ.,  Марғұлан  атындағы  №  40  орта 
мектебінің бірінші категориялы мұғалімі  
8.  Гауриева  Гүлжан  Мұхаметқалиқызы  –  педагогика  ғылымдарының 
кандидаты,  Қазақ  гуманитарлық  заң  университеті  ағылшын  тілі  кафедрасының 
доценті  
9.  Гумматова Севиль Ахмед гызы - Баку славян университеті әзірбайжан тілі 
және оны оқытудың әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы  
10.  Динаева  Бекзат  Бегалықызы  –  филология  ғылымдарының  кандидаты, 
Қазақ  гуманитарлық  заң  университеті  жалпы  тіл  білімі  және  аударма  ісі 
кафедрасының доценті  
11.  Ибраева  Анар  Бауыржанқызы  –  филология  ғылымдарының  кандидаты, 
Қазақ гуманитарлық заң университеті ағылшын тілі кафедрасының доценті  
12.  Иноземцев  Вячеслав  Иванович  –  Дағыстан  мемлекеттік  педагогикалық 
университеті  Өңірлік  ЖООаралық  Түзету  білімі  орталығының  ғылыми 
қызметкері  
13.  Казиева  Гүлнар  Советқызы  –  Қазақ  гуманитарлық  заң  университетінің 
магистранты  
14.  Қалиева  Заура  Мәжитқызы  -  Қазақ  гуманитарлық  заң  университеті 
ағылшын тілі кафедрасының аға оқытушысы  
15.  Качан Оксана Леонидовна – филология магистрі, Қазақ гуманитарлық заң 
университеті ағылшын тілі кафедрасының аға оқытушысы  
16.  Күзембаева  Роза Асылбекқызы  Қызылорда қ., И.В.Панфилов атындағы 
№ 5 мектеп-лицейінің орыс тілі пәні мұғалімі  
17.  Магеррамова  Шафига  Муталлим  гызы  –  Әзірбайжан  техникалыық 
университеті орыс тілі кафедрасының аға оқытушысы  
18.  Малгаздарова Бақыш Естайқызы – ҚР білім беру ісінің үздігі,  Астана қ. 
№17 мектеп-гимназиясының мұғалімі  
19.  Мархабаева  Раушан  Рыскелдіқызы  –  Қазақ  гуманитарлық  заң 
университеті ағылшын тілі кафедрасының оқытушысы 
20.  Мирзоева  Лейла  Экрем  гызы  -  филология  ғылымдарының  кандидаты, 

 
151 
Баку славян университеті орыс әдебиеті кафдрасының доценті  
21.  Нұрдыбаева  Айгүл  Қалиқызы  –  Қазақ  гуманитарлық  заң  университеті 
ағылшын тілі кафедрасының аға оқытушысы  
22.  Примбетова  Маржан  Бектұрсынқызы  –  Қазақ  гуманитарлық  заң 
университеті жалпы тіл білімі және аударма ісі кафедрасының доценті  
23.  Ракишева  Арай  Шаншарқызы  –  Қазақ  гуманитарлық  заң  университеті 
ағылшын тілі кафедрасының меңгерушісі  
24.  Рахимжанова  Әйгерім  Сарсембайқызы    филология  магистрі,  Қазақ 
гуманитарлық заң университеті жалпы тіл білімі және аударма ісі кафедрасының 
аға оқытушысы  
25.  Утанова  Айзада  Құдайқұлқызы  –  филология  ғылымдарының  кандидаты, 
Қазақ  гуманитарлық  заң  университеті  жалпы  тіл  білімі  және  аударма  ісі 
кафедрасының доценті  
26.  Өтеубаева  Айгүл  Зияшқызы  –  Астана  қ.  №17  мектеп-гимназиясының 
орыс тілі пәні мұғалімі  
27.  Флёрко  Лилия  Владимировна  –  Л.Н.Гумилев  атындағы  Еуразия  ұлттық 
университетінің Ph.D 
28.  Худиева  Матанат  Баку  славян  университеті  орыс  әдебиеті  кафдрасының 
оқытушысы 
29.  Шенгелбаева  Динара  Батырбекқызы  –  Қазақ  гуманитарлық  заң 
университеті ағылшын тілі кафедрасының оқытушысы преподаватель  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
152 
НАШИ АВТОРЫ 
 
1.  Абдуллаева 
Мехрибан 
Сурхай 
Гызы 

соискатель 
кафедры 
азербайджанского  языка  и  методики  его  преподавания  Бакинского  славянского 
университета 
2.  Абельдинова 
Перизат 
Торекуловна 
– 
магистрант 
Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева 
3.  Алиева  Вафа  Cамед  гызы  -  преподаватель  кафедры  английского  языка 
Азербайджанского университета языков  
4.  Асанова  Улмекен  Отаровна  –  кандидат  педагогических  наук  доцент 
кафедры  общего  языкознания  и  переводческого  дела  Казахского  гуманитарно-
юридического университета 
5.  Байменова  Сагыныш  Уалихановна  –  учитель  школы-гимназии  №17  г. 
Астаны 
6.  Бейсенова Жайнагуль Сабитовна – доктор филологических наук профессор 
кафедры  общего  языкознания  и  переводческого  дела  Казахского  гуманитарно-
юридического университета 
7.  Букишева Сауле Сакановна – учитель первой категории средней школы № 
40 имени А. Маргулана г. Астаны 
8.  Гауриева  Гульжан  Мухаметкалиевна  –  кандидат  педагогических  наук 
доцент  кафедры  английского  языка  Казахского  гуманитарно-юридического 
университета 
9.  Гумматова  Севиль  Ахмед  гызы  -  старший  преподаватель  кафедры 
азербайджанского  языка  и  методики  его  преподавания  Бакинского  славянского 
университета 
10.  Динаева  Бекзат  Бегалиевна  –  кандидат  филологических  наук  доцент 
кафедры  общего  языкознания  и  переводческого  дела  Казахского  гуманитарно-
юридического университета 
11.  Ибраева  Анар  Бауржановна  –  кандидат  филологических  наук  доцент 
кафедры 
английского 
языка 
Казахского 
гуманитарно-юридического 
университета 
12.  Иноземцев  Вячеслав  Иванович  научный  сотрудник  Регионального 
межвузовского 
Центра 
коррекционного 
образования 
Дагестанского 
государственного педагогического университета 
13.  Казиева  Гульнар  Советовна  –  магистрант  Казахского  гуманитарно-
юридического университета 
14.  Калиева Заура Мажитовна - старший преподаватель кафедры английского 
языка Казахского гуманитарно-юридического университета 
15.  Качан  Оксана  Леонидовна  –  магистр  филологии  старший  преподаватель 
кафедры 
английского 
языка 
Казахского 
гуманитарно-юридического 
университета 
16.  Кузембаева  Роза  Асылбековна    учитель  русского  языка  и  литературы 
школы-лицея № 5 им. И.В. Панфилова г. Кызылорды 
17.  Магеррамова  Шафига  Муталлим  гызы  –  старший  преподаватель 
кафедры русского языка Азербайджанского технического университета 

 
153 
18.  Малгаздарова  Бакыш  Естаевна  –  отличник  образования  РК,  учитель 
школы-гимназии №17 г. Астаны 
19.  Мархабаева Раушан Рыскелдиевна – преподаватель кафедры английского 
языка Казахского гуманитарно-юридического университета 
20.  Мирзоева  Лейла  Экрем  гызы  -  кандидат  филологических  наук  доцент 
кафедры русской литературы Бакинского славянского университета 
21.  Нурдыбаева  Айгуль  Калиевна  –  старший  преподаватель  кафедры 
английского языка Казахского гуманитарно-юридического университета 
22.  Примбетова  Маржан  Бектурсиновна  –  доцент  кафедры  общего 
языкознания  и  переводческого  дела  Казахского  гуманитарно-юридического 
университета 
23.  Ракишева Арай Шамшаровна – заведующая кафедрой английского языка 
Казахского гуманитарно-юридического университета 
24.  Рахимжанова  Айгерим  Сарсембаевна    магистр  филологии  старший 
преподаватель  кафедры  общего  языкознания  и переводческого  дела  Казахского 
гуманитарно-юридического университета 
25.  Утанова  Айзада  Кудайкуловна  –  кандидат  филологических  наук  доцент 
кафедры  общего  языкознания  и  переводческого  дела  Казахского  гуманитарно-
юридического университета 
26.  Утеубаева  Айгуль  Зияшевна  -  учитель  русского  языка  и  литературы 
школы-гимназии № 17 г. Астаны 
27.  Флёрко  Лилия  Владимировна  –  докторант  Ph.D  Евразийского 
национального университета имени Л.Н. Гумилева 
28.  Худиева  Матанат  –  преподаватель  кафедры  русской  литературы 
Бакинского славянского университета 
29.  Шенгельбаева  Динара  Батырбековна  –  преподаватель  кафедры 
английского языка Казахского гуманитарно-юридического университета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
154 
АВТОРЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА 
 
Мәтіннің мазмұны мен құрылымы мынадай міндетті элементтерден тұруы 
тиіс: 
   Мәселенің қойылуы (мақалада жауап берілетін мәселе); 
   Мәселенің мақсаты мен міндетін көрсететін ғылыми кіріспе; 
   Осы мәселені шешу үшін қолданылатын әдістемелік тәсілдерді талдау; 
   Зерттеу бөлімі; 
   Ғылыми дәлелдемелер; 
   Зерттеу нәтижелері; 
   Ғылыми аппарат және библиография. 
Мақала  осы  саланың  мамандарына  ғана  емес,  осы  тақырыпқа  қызығушы 
жалпы  оқырман  қауымына  түсінікті  тілде  жазылуы  тиіс.  Бұл  арнаулы 
мамандандырылған терминдерді қосымша түсіндіруді қажет етеді. 
 
МАҚАЛАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 
 
1.   Берілген  материал  тұпнұсқа  түрінде  және  бұрын  басқа  журналдарда 
басылмаған болуы тиіс. 
2.  Мақаланың көлемі 4 беттен кем болмауы, 8 беттен аспауы қажет. 
3.  Мақаланың бірінші бетінде төмендегідей ақпараттар болуы керек 
  автордың аты – жөні; 
 автор  туралы  қысқаша  мәлімет  (  ғылыми  дәрежесі,  атағы,  жұмыс  орны, 
лауазымы ); 
 мақаланың аты; 
 мақаланың орыс, қазақ, ағылшын тілдеріндегі аңдатпасы. 
4.   Мақаланың  соңында  әліпби  тәртібімен  әдебиет  тізімі  (дерекөздердің 
толық бибилиографиялық сипаттамасы ) беріледі. 
5.  Әдебиетке  сілтеме  олардың  толық  тізімі  бар  жағдайда  мынадай 
тәртіпте беріледі: [1. 214-бет], мұнда бірінші сан - әдебиеттің жалпы тізіміндегі 
рет  саны,  екінші  сан  –  дереккөз  бетінің  нөмірі,  олар  негізгі  мәтіндегі, 
қосымшадағы дереккөзге сілтеме талап етілетін жағдайда қойылады. 
6.  Қолжазбалар  электрондық  түрде  Word  e  –  mail  форматында 
қабылданады.  
7.   Мәтін  А4  форматында  орындалуы  тиіс,  жоларалық  интервал  -  1,0, 
«Times  New  Roman»  карпімен  жазылуы  қажет.  Парақтың  жиегі:  жоғары 
жағынан - 2 см, төменгі жағынан – 2 см, оң жағынан – 1 см, сол жағынан - 3 см. 
Каріп  өлшемі:  мақала  аты,  автордың  аты-жөні  –  14,  мәтін,  аңдатпа  –  12, 
сілтемелер – 10. Барлық беттері нөмірленеді.  
8.  Пікір  берушінің  ескертуі  болған  жағдайда  қолжазба  авторға 
қайтарылады. 
9.  Қайтадан басу кезінде басылымға сілтеме жасалуы қажет.  
 
 
 
 

 
155 
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 
Содержание 
и 
структура 
текста 
должна 
включать 
следующие 
обязательные элементы: 
 постановка задачи (вопрос, на который дается ответ в статье); 
 научная экспозиция, целью которой является введение в проблему; 
 анализ методологических походов к решению данной задачи; 
 исследовательская часть; 
 система доказательств и научная аргументация; 
 результаты исследования; 
 научный аппарат и библиография. 
Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам 
в  данной  области,  но  и  широкому  кругу  читателей,  заинтересованных  в 
обсуждении 
темы. 
Это 
потребует 
дополнительного 
обоснования 
специализированных научных терминов. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ СТАТЕЙ 
 
1.  Представляемый 
материал 
должен 
быть 
оригинальным, 
не 
опубликованным ранее в других печатных изданиях. 
2.  Объем текста должен быть не менее 4 стр. 
3.  Первая страница текста должна содержать следующую информацию 
 Ф.И.О. автора; 
  краткие  сведения  об  авторе  (ученая  степень,  звание,  место  работы, 
должность); 
 заглавие статьи; 
4.  В 
конце 
статьи 
приводится 
список 
литературы 
(полное 
библиографические описание источников) в порядке цитирования; 
 
5.  Ссылки  на  литературу  при  обязательном  наличии  их  полного  списка 
оформляются  следующим  образом:  [1,  с.  214],  где  первая  цифра  –  порядковый 
номер  в  общем  списке  литературы,  вторая  –  номер  страницы  источника,  и 
располагаются  непосредственно  после  фрагмента,  требующего  ссылки  на 
источник, как в основном тексте, так и в примечаниях. Например: Однако, как 
отметил  Ю.Н.  Караулов  в  книге  «Русский  язык  и  языковая  личность»  [25],  «в 
нашем  современном  языкознании  до  сих  пор  отсутствует  удовлетворительное 
описание хотя бы одного идиолекта реального носителя языка» [25, с.237]. 
6.  Рукописи принимаются в электронном виде в формате Word e-mail. 
7.  Текст  необходимо  печатать  с  одинарным  межстрочным  интервалом. 
Поля:  верхнее  -  2,  нижнее  -  2,  правое  -  2,  левое  -  3,  переплет  -  0.  Желательно 
использовать  шрифт  «Times  New  Roman».  Размер  шрифта  –  14  кегль.  Все 
страницы должны пронумерованы. 
8.  При  наличии  замечаний  рецензента  рукопись  возвращается  автору  на 
доработку. 
9.  Ссылка при перепечатке на наше издание обязательна. 
 
 

 
156 
 
 
 
Журнал  Қазақстан  Республи-
касының  Мәдениет  және  ақпарат 
министрлігінде  тіркелген.  Куәлік  № 
9087-Ж 25 наурыз, 2008 жыл. 
 
 
Журналдың  құрылтайшысы 
мен 
меншік 
иесі 
«Қазақ 
Гуманитарлық Заң Университеті» АҚ 
(Астана қ.) 
 
Журнал 
зарегистрирован 
в 
Министерстве  культуры  и  информации 
Республики Казахстан. Свидетельство № 
9087-Ж от 25 марта 2008 года. 
 
 
Учредитель 
и 
собственник 
журнала:  АО  «Казахский  Гуманитарно-
Юридический Университет» (г. Астана) 
 
 
Редакцияның мекенжайы:  
010000  Қазахстан  Республика-
сы,  Астана  қ.,  Қорғалжын  тас  жолы, 
8  
 
 
 
 
Адрес редакции:  
010000 
Республика 
Казахстан,       
г. Астана, Коргалжинское шоссе, 8 
 
 
Авторлардың  пікірі  редакция-
ның  көзқарасымен  барлық  уақытта 
сәйкес  келе  бермейді.  Журналда 
жарияланатын 
материалдар 
тек 
редакцияның жазбаша рұқсаты арқы-
лы  жарияланады.  Журналға  міндетті 
түрде сілтеме жасалуы керек. 
Мнение 
авторов 
не 
всегда 
отражает 
точку 
зрения 
редакции. 
Перепечатка 
материалов, 
опублико-
ванных  в  журнале,  допускается  в 
журнале  только  с  письменного  разреше-
ния  редакции.  Ссылка  на  журнал 
обязательна 
 
 
 
 
Подписано в печать15. 01. 2010 г. 
Гарнитура KZ Times. Формат 64х92/8 
Усл.печ.л. 9,75. Тираж 300 экз. 
 
Отпечатано в ТОО «ЦБО и МИ» 
шоссе Коргалжын, 8 
тел: 8 /7172/ 49 32 24 
 

Каталог: images
images -> Сайын Мұратбеков Жусан иісі
images -> Оқырман конференциясы : Сайын Мұратбеков «Жусанның иісі», «Басында Үшқараның»
images -> Байқау сынағы сұРАҚ кітапшасы 7005 НҮСҚА
images -> С. Бегалин «Бала Шоқан» “Толағай”
images -> Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлының
images -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
images -> Краткое содержание проекта Екі елдің данышпан ақындары Абай және Пушкин өмірі мен шығармашылығы қазіргі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет