Сборник материалов


ЖОҒАРЫ ЖӘНЕ ОДАН КЕЙІН БІЛІМ БЕРУДЕНжүктеу 4.91 Mb.
Pdf просмотр
бет4/20
Дата15.03.2017
өлшемі4.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

ЖОҒАРЫ ЖӘНЕ ОДАН КЕЙІН БІЛІМ БЕРУДЕН 
КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕРДІ АНЫҚТАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 
Әлдібаева Т.Ә. 
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 
Алматы қаласы 
 
Елбасы  Нұрсұлтан  Назарбаев     «Қазақстанның  әлеуметтік 
жаңғыртылуы:  Жалпыға  Ортақ  Еңбек  Қоғамына  қарай  20  қадам» 
бағдарламасында    қазақстандықтардың  сапалы  әлеуметтік  үлгі-
қалыптары  мен  кәсіби  біліктілігі  жүйесін,  әсіресе  экономикалық 
белсенді тұрғындардың арасында жасап енгізу міндетін қойды [1]. Осы 
қойылған міндетті шешуде білім беру саласының алатын орны ерекше. 
Әсіресе,  білім  беру  нәтижелері  ретінде  саналатын  құзырлықтарды 
(компетенцияларды)  анықтау  жоғары  білім  берудің  болондық 
құрылымы    форматында  түлектердің  құзырлылықты  моделін 
жобалаудың  қажетті  кезеңі  ретінде  қарастыру  және  ол  білім  берудің 
барлық  деңгейлерінде    бірін-бірі  жалғастыратындай  етіп  анықтау 
маңызды.  Осы  бағытта  білім  беру  деңгейлері  (мектепке  дейін  оқыту 
мен тәрбиелеу, жалпы орта білім, жоғары білім және жоғары білімнен 
кейінгі білім) бойынша бірқатар жұмыстар (білім стандартының және 
білім  беру  бағдарламаларының  жобасы)  жасалуда  және  алғашқы 
нұсқалары  жүзеге  асырылуда.  Бірақ,  білім  беру  деңгейлері  бойынша 
білім  беру  мақсаты  да,  білім  беру  нәтижелері  ретінде  жобаланып 
отырған  құзырлықтардың  кейбіреуі  (ақпараттық,  коммуникативтік 
және т.б.) қайталанады.  Себебі,  жалпы  құзырлықтардың түрлері өте 
көп.  Сондықтан  олар  үздіксіз  білім  беру  жағдайында  екінші  рет 
қайталанбайтындай етіп анықталуы қажет.  
Қазақстан  Республикасы  білім  беру  жүйесінде  құзырлылық 
тұрғысынан мектептік білім мазмұнын мына бағыттар бойынша жаңартуда:  
-  білім  беру  нәтижелері  ретінде  базалық  және  түйінді 
құзырлықтарды анықтау; 
- олардың негізінде пәндік құзырлықтарды тұжырымдау; 
-  пәндік  құзырлықтардың  негізінде  білім  салалары  бойынша 
күтілетін нәтижелерді анықтау; 
- оқу пәндерінен әрбір сынып бойынша оқушылардың білім, білік 
және дағдыларына қойылатын талаптарды анықтау.  
Осы бағытта даярланған Қазақстан Республикасы орта білім берудің 
мемлекеттік  жалпыға  міндетті  стандартының  Негізгі  ережелерінде  (2008 
ж.)  құзырлықтар  оқушылардың  дайындық  деңгейіне  деген  әлеуметтік 
көзқарасты  бейнелейтін  білім  беру  нәтижелері  ретінде  қарастырылған. 

 
38
Себебі, олар оқу және өмірлік міндеттерді шешудегі оқушылардың өнімді 
іс-әрекеттерін ұйымдастыруға мүмкіндік береді.  
Аталған 
құжатта 
көрсетілгендей, 
«базалық 
құзырлықтар 
тұлғаның  қалыптасуы  мен  дамуындағы  бiлiмнiң  мағынасы  мен 
атқаратын қызметi (миссиясы) анықталатын жалпы ұлттық деңгейдегi 
бiлiм  мақсаттары  болып  табылады.  Ұлттық  деңгейдегi  бiлiм  беру 
мақсаттары  жиынтығы  түлектiң  төмендегiдей  әлеуметтiк  рөлдердi 
орындауға 
дайындығын 
сипаттайтын 
базалық 
құзырлықтар 
түрiндегi күтiлетiн нәтижелер ретiнде қалыптасады: 
-   мейірімді адам; 
- бауырмал отбасы мүшесі; 
- шығармашыл дара тұлға;   
- жауапкершілікті азамат; 
- салауатты және кемелденуші  тұлға»[2]. 
Енді  осы  базалық  құзырлықтарға  қол  жеткізу  үшін  қажетті  түйiндi 
құзырлықтар  білім  алушылардың  адамгершілік  және  этикалық 
нормаларға қарсы келмейтін жетістікті шешім қабылдау үшін танымдық 
және  практикалық  біліктері  мен  дағдыларын  кіріктіруге  дайындығын 
анықтайтын білім салалары аралығындағы қабілеттер болып табылады [2, 
11б.]. Түйінді құзырлықтар (ақпараттық құзырлық; коммуникативтік 
құзырлық;  проблемалардың  шешімін  табу  құзырлығы)    білім 
салалары  және  оқу  пәндерінің  мақсаттары  мен  міндеттерін  анықтауға 
бағдар ретінде қызмет етеді.  
Пәндік  құзырлықтар  пәнаралық  сипаттағы  күтілетін  нәтижелер 
ретінде    білім  беру  салаларының  мәні  мен  орнын  анықтайтын 
мақсаттар  болып  табылады  және  күтілетін  нәтижелерді  анықтауға 
бағдар ретінде қызмет етеді [2, 13 б.].  
Мазмұны мен құрылымына сәйкес базалық құзырлықтар мен түйінді 
құзырлықтар  барлық  білім  беру  деңгейлері  үшін  ортақ  болуы  тиіс           
(1-сурет). Сонымен бірге  олар үздіксіз дамытылып отыруы қажет. Сонда 
Елбасының    жоғарыда  айтылған  бағдарламасына  сәйкес  мемлекеттің, 
жеке  сектор мен  кәсіби бірлестіктердің әріптестік механизмдері болатын 
әлеуметтік-еңбек  қарым-қатынасының  тиімді  моделін  құруда, 
қазақстандықтардың  өмірінде  өзін  өзі  ұйымдастыру,  оның  ішінде 
жергілікті  өзін  өзі  басқару  органдары  бастауын  дамытып,  азаматтардың 
әлеуметтік  бастамаларын  жүзеге  асыруда  нақты  тетік  болуы  тиісті 
азаматтық  қоғам  институттарын  «заманалыққа  айналдыруға»    мүмкіндік 
туады.  Сонымен  қатар,  Қазақстан  қоғамы  өмірінің  ақпараттық  құрам-
дасын  біршама  жоғарылатып,  Интернет-технологияның  мүмкіндіктерін 
азаматтарды  ақпараттандыру,  сондай-ақ  мемлекет  пен  тұрғындардың 
тұрақты «кері байланысын» нығайту міндеттері ұтымды шешіледі.  

 
39
 
 
 
1 сурет. Үздіксіз білім беруден күтілетін нәтижелерді  
жобалау технологиясы 
 

 
40
Осы  тұрғыдан  алғанда  мектептегі  оқу  пәндері  де,  жоғары  оқу 
орындарындағы    барлық  оқу  курстары  базалық  және  түйінді 
құзырлықтарды дамыту құралы болып табылады.  
Жалпы  орта  білім  деңгейлері  бойынша  анықталған  күтілетін 
нәтижелер  (білім,  білік,  дағдылар  және  құзырлықтар)  білім  алушылардың 
функционалдық  сауаттылыққа  ие  болу,  жаңа  ақпараттық  және 
коммуникациялық    технологиялардың  мүмкіндіктерін  шығармашылықты 
және  өнімді  қолдана  білу  қабілеттері  ретінде    сипатталады. 
Сәйкесінше,  мектепте  білім  алушылардың    оқу  жетістіктері    оқу 
пәндері 
бойынша 
білім, 
білік 
және 
дағдыларды, 
сондай-ақ 
функционалдық  сауаттылықты  қамтиды.  Осыған  байланысты  жоғары 
және одан кейін білім беру бойынша анықталатын күтілетін нәтижелер 
(кәсіптік  білім,  білік,  дағдылар  және  кәсіптік  құзырлықтар)  білім 
алушылардың  функционалдық  сауаттылығына  негізделеді,  олардың 
болашақ кәсіптеріне дайындығын бейнелейді. 
Жалпы  білім алушылардың  құзырлылығын  дамыту  практикалық 
сипатқа  ие,  сондықтан  білім  беру  үдерісі  білім  алушыларға 
бағдарланады,  ал  жоғары  және  одан  кейін  білім  беруде    ECTS    пен 
модулдік  оқытуға  басымдылық  беріледі.    Сәйкесінше  оқыту  құралы 
ретінде 
әр 
деңгейлі 
оқу 
тапсырмалары 
мен 
құзырлылыққа 
бағдарланған оқу тапсырмаларын пайдалану басты назарда ұсталады.  
Қорыта  айтқанда,  күтілетін  нәтижелердің  барлық    білім 
деңгейлері  бойынша  жүйелі  анықталуы  елімізде  берілетін    білім 
сапасын  қамтамасыз  етеді  және  а    орта  таптың  үздіксіз  өсуіне, 
инновациялық экономиканың басты қозғаушы күші - креативті таптың 
пайда болуы мен дамуына жағдай жасалып, масылдық пен әлеуметтік 
инфантилизм секілді құбылыстарды еңсеріп, жеке адам мен бизнестің 
жоғары  жауапкершілігіне,  барлық  еңбек  субъектілерінің  мемлекетке 
қатысты әріптестік өзара қарым-қатынасына негізделген еңбек қызметі 
мен игілікке жаңа тартымдылық енгізіледі. 
 
Әдебиеттер 
 
1.  Назарбаев   Н.Н.  «Қазақстанның  әлеуметтік  жаңғыртылуы: 
Жалпыға  Ортақ  Еңбек  Қоғамына  қарай  20  қадам»  бағдарламасы. 
http://www.inform.kz/kaz/article/2478341 
2.  Государственный  общеобязательный  стандарт  образования    
Республики  Казахстан.  Начальное  образование.  Основное  среднее  об-
разование. Общее среднее образование. Основные положения. Астана, 
2008. -24 с. 
 

 
41
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Абдыгаппарова С.Б., Умбетжанова Ж.Д. 
Казахский национальный технический университет имени 
К.И.Сатпаева, город Алматы 
 
Мировой  опыт  показывает,  что  эффективность  решения  задач 
инновационного  развития  общества  требует  в  первую  очередь  разви-
тия  кадрового  потенциала  посредством  высокоорганизованного  каче-
ственного  образования на основе передовых технологий и новых под-
ходов.  
В настоящее время все более актуальным становится вопрос о при-
менении  компетентностного  подхода  к  современным  образовательным 
программам.  Интерес  вызванный  к  разработке  и  применению  компетен-
ций  объясняется  возможностью  их  широкого  использования  в  практике 
развития человеческих ресурсов /1,2/. Понятие компетенции в различных 
источниках проработаны и особого различия в понимании нет. Компетен-
ция  определяется как  способность, отражающая необходимые стандарты 
поведения, представляющие собой набор знаний, умение, навыков и лич-
ностных  качеств,  необходимых  сотруднику,  занимающую  конкретную 
должность,  для  успешной  деятельности  /2/.  Она  может  быть  измерена, 
подтверждена и проявляется на  определенном рабочем месте, при реше-
нии определенной задачи, в определенной сфере, с определенными техно-
логиями т.д.  
Законодательно  компетентностный  подход  в  образовательном  про-
цессе отражен в Приказе  Министра образования и науки Республики Ка-
захстан «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 
высшего  и  послевузовского  образования»,  где  определены  требования  к 
общим  компетенциям  высшего  образования,  экономическим  и  организа-
ционно-управленческим компетенциям [1]. 
В своем Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом 
мире» 2007 года Президент Республики Казахстан Нурсултан Абише-
вич Назарбаев отметил: «Казахстан стоит  на пути  ускоренной всесто-
ронней модернизации. Это ускоренное продвижение в сообщество пя-
тидесяти  наиболее  конкурентоспособных  стран  мира  и  укрепление 
позиций  Казахстана  в  качестве  его  постоянного  члена…Чтобы  Казах-
стан стал действительно неотъемлемой и динамичной частью мировых 
рынков  товаров,  услуг,  трудовых  ресурсов,  капитала,  современных 
идей и технологий, мы должны решить десять главных задач» [2]. Од-
ной  из  задач  является  современное  образование  и  профессиональная 

 
42
переподготовка,  формирование  основ  «умной  экономики»,  использо-
вание  новых  технологий,  идей  и  подходов,  развитие  инновационной 
экономики. 
В этом Послании Глава государства отмечает: «Практически все 
успешные  современные  государства,  активно  интегрированные  в  сис-
тему  мирохозяйственных  связей,  сделали  ставку  на  «умную  экономи-
ку».  А  для  ее  создания  следует,  прежде  всего,  развивать  свой  собст-
венный человеческий капитал». 
Для  развития  человеческих  ресурсов  необходима  современная 
система  образования,  соответствующая  потребностям  экономической 
и общественной модернизации.  
В  данном  материале  рассматривается  применение  компетенций 
при решении задач повышения качества образования, в частности, со-
вершенствования образовательных стандартов.  
Не  секрет,  что  по  сравнению  с  передовой  международной  прак-
тикой взаимоотношения между системой образования и работодателя-
ми  являются  весьма  ограниченными,  что  приводит  к  негативным  по-
следствиям для экономики Казахстана. 
Остается  низким  престиж  системы  технического  и  профессио-
нального  образования  среди  молодежи,  представителей  бизнес-
структур и общественности из-за ограниченных представлений  о пер-
спективах и содержании труда по избранной профессии, слабой проф-
ориентации, отсутствия мотивации в получении профессий для произ-
водственной  сферы,  слабой  связи  между  профессиональными  дости-
жениями  и  уровнем  оплаты  труда.  Ориентация  на  будущее  трудоуст-
ройство не по специальности приводит к демотивации в освоении спе-
циальных компетенций [3].  
Содержание образовательных программ технического и профессио-
нального  образования  недостаточно  ориентировано  на  подготовку  обу-
чающихся к компетентному выполнению  производственных задач. В ре-
зультате выпускники  учебных заведений технического и профессиональ-
ного образования по уровням квалификации не соответствуют потребно-
стям  работодателей,  условиям  быстроизменяющихся  технологий  произ-
водства и рынка труда. Отставание от требований рынка труда, заложен-
ное  в  образовательных  стандартах,  может  привести  к  неконкурентоспо-
собности  рабочей  силы,  снижение  международной  конкурентоспособно-
сти системы образования.  
С  целью  преодоления  существующего  разрыва  между  образова-
тельными  стандартами  и  требованиями  бизнеса  необходимы  четко 
сформулированные  требования  к  профессиям  внутри  отраслей  в  виде 
профессиональных компетенций. Эти компетенции,  согласованные  на 

 
43
уровне  реальных  секторов  экономики,  должны  являться  основой  для 
формирования,  совершенствования,  модернизации  образовательных 
программ, активного  обновления  их  содержания  в  соответствии  с  из-
меняющимися профессиональными компетенциями (рис.1). 
 
 
 
Рис.1  Системная технология подготовки современного специалиста. 
 
Сказанное  подтверждается  ориентированностью  содержания  об-
разовательных  программ  на  компетенции,  обеспечивающие  конку-
рентное преимущество специалистов на рынке труда. Наиболее разви-
тые страны отличает гибкий высококвалифицированный рынок труда, 
для  которого  характерны  сочетание  разнообразных,  постоянно  совер-
шенствующихся  профессиональных  умений  и  навыков,  повышение 
профессиональной квалификации в течение всей трудовой жизни [3] . 
В  настоящее  время  наиболее  востребованными  на  предприятиях 
реального  сектора  экономики  является  ряд  профильных  специально-
стей.  Из  этого  перечня  специальностей,  наиболее  полно  подготовку 
обеспечивает Казахский национальный технический университет име-
ни  К.И.  Сатпаева  (КазНТУ).  В  связи  с  этим,  ведущему  техническому 
университету  республики  необходимо  при  разработке  рабочих  учеб-
ных  планов  максимально  учитывать  профессиональные  компетенции 
компаний реального сектора экономики. 
Таким  образом,  ориентация  содержания  образовательных  про-
грамм  на  профессиональные  компетенции  обеспечат  качество  образо-
вания  и  конкурентное  преимущество  выпускников  на  современном 
инновационном рынке труда. И как отмечает Лидер Нации в Послани-
ях народу Казахстана, в программных выступлениях, наша страна ста-
нет    конкурентоспособным  государством  посредством  подготовки  ка-
чественного  высокообразованного  поколения  специалистов,  обладаю-
щих ключевыми компетенциями. 
 
 
 
 

 
44
Литература 
 
1.  Приказ  Министра образования и науки Республики Казахстан 
от 17.06.2011 года № 261 «Об утверждении государственных общеобя-
зательных стандартов высшего и послевузовского образования» [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.edu.gov.kz 
2.  Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева на-
роду  Казахстана.  28  февраля  2007  г.  [Электронный  ресурс]  –  Режим 
доступа: http://www.akorda.kz  
3.  Высшее  образование  в  Республике  Казахстан.  Обзор  нацио-
нальной политики в области  образования. ISBN-978-92-03720-5.ОЭСР 
и МБРР/Всемирный Банк, 2007. 
 
 
КРИЗИСНОЕ СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ  В РЫНОЧНЫХ  УСЛОВИЯХ 
 
Абрахматова Г.А. 
Алматинский университет энергетики и связи, город Алматы 
 
Говоря о мировоззренческой ситуации в казахстанском обществе, 
следует подчеркнуть: сегодня существует довольно устойчивое мнение 
о том, что в республике произошла глубокая трансформация мировоз-
зрения граждан), поскольку изменился экономический уклад с перехо-
дом от социалистического способа производства к рыночным методам 
хозяйствования.  Переход  к  рыночному  способу  хозяйствования  и  ры-
ночным отношениям действительно произошел: сейчас об этом можно 
говорить  с  уверенностью.  Однако  надо  во  многом  согласиться  с  мне-
нием С.Ю. Колчигина, который сомневается в факте перехода граждан 
республики  к  совершенно  иному  миропониманию.  Разве  от  того,  что 
мы  вступили  в  рынок,    мы  стали  –  именно  по  этой  причине  –  иначе 
понимать происхождение Вселенной, ее структуру и направление раз-
вития,   проблему антропогенеза, природы человека, вопрос о смысле 
жизни и т.д.?.. [1, с. 123-124]. Нет, подчеркивает казахстанский фило-
соф,  миропонимание  в  условиях  глобализации  обнаруживает  себя,  по 
преимуществу, как рационалистически-механистическое. 
Действительно,  глобализация  есть  повсеместное  насаждение  ры-
ночных  правил.  А  рынок  –  это  реальность  псевдо-человеческая,  в  ко-
торой  люди  пытаются  выжить  и  создать  себе  наиболее  комфортные 
условия  для  выживания  и  однобокого  развития  –  развития  той  или 
другой  своей  функции,  т.е.  человеческой  способности,  выродившейся 

 
45
в  механическую  работу.  По  сути  дела,  это  –  показатель  кризисного 
состояния  современного  мировоззрения.  Этот  кризис    проявляется 
также  в  том,  что  нынешние  мировоззренческие  представления,  при 
внешней  пестроте  их  различий,    в  сущности  своей  одномерны.  Они 
укореняют человека в бытии природном и в бытии материи. Такое по-
нимание еще не показывает и не объясняет особой уникальности чело-
века в Природе, его  особенного достоинства, которое выделяет  его из 
остального  мира  благими  качествами:  подлинной  человечностью,  ду-
ховным (а не природным) началом [1, с. 124].  
При этом под миропониманием имеется  в виду не просто систе-
ма взглядов на общество или текущую повседневность, а видение мира 
как  целого,  понимание  его  системных  онтологических  взаимосвязей.  
На наш взгляд, изменения в миропонимании казахстанского общества 
все-таки идут. И связаны они не только с социальными изменениями и 
социальными  воззрениями  людей,  но  и  с  тем  потоком  информации, 
который в настоящее время имеет место в средствах массовой комму-
никации, прежде всего – в Интернете. 
Поэтому изменения в мировоззрении казахстанцев принципиаль-
но аналогичны тем изменениям, которые происходят в мировоззрении 
жителей  многих  других  стран  ближнего    и  дальнего  зарубежья.  Они 
связаны  с  указанным  выше  обстоятельством  –  плюрализацией  совре-
менной  жизни,  контаминацией  множества  мировоззрений,  порой  со-
вершенно  несовместимых  друг    с  другом.  Идейный  плюрализм  при 
этом проявляется не только по отношению к тому или иному обществу 
в целом, но, что хуже всего, по отношению к отдельной личности. Ми-
ровоззренческий плюрализм как принцип мироотношения индивида – 
это, по существу, полная аморфность, неопределенность его взглядов, 
которая  чревата  опасными  последствиями.  Человек,  лишенный  твер-
дой  мировоззренческой  почвы,  способен  менять  свои  жизненные  и 
социально-политические  ориентации,  подобно  флюгеру.  Размывание 
социальной стратификации, а с ней – социальной стабильности и норм 
человеческого  общежития  –  возможная  цена  такого  «плюралистиче-
ского»  мировоззрения.  Весьма  опасна  подобная  неопределенность  в 
науке, где в последнее время можно в одной и той же работе встретить 
ссылки на «методологический плюрализм» исследователя. Такого рода 
исследования грешат существенной методологической разбалансиров-
кой, смешениями истинного  и ложного. 
Действительно,  здесь  в  одном  культурно-историческом  и  образова-
тельном  пространстве  сошлись  в  виде  невероятной  и  во  многом  искусст-
венной смеси марксизм, национализм, космополитизм, оккультизм, рацио-
нализм  иррационализм, критика лженауки, психоанализ, социальные уто-

 
46
пии, концепции агностического характера, возрождение и упрочение рели-
гии  в  условиях  научно-технического  прогресса,  религиозный  экстремизм, 
рост правозащитных организаций и т.д. и т.п. 
Постмодернистская  методология  отрицает  не  только  проникнове-
ние от явления к сущности и различение этих двух уровней познания, но 
и  любое  стремление  к  поиску  сущностных  связей  вообще.  Причем,  в 
отличие  от  методологии  классического  позитивизма,  который  все-таки 
признавал системное исследование явлений, постмодернизм акцентиру-
ет незначимость системных связей даже на внешнем уровне, что создает 
основу для преодоления методологии исследования на базе системного 
метода и обращения к опыту. Эта постмодернистская методология, как 
указывает А.В. Бузгалин, в данном случае прямо работает на руку про-
рыночному  «актору»,  ибо  в  условиях  тотальной  власти  рынка  любой 
дедуктивно  мыслящий  (и,  следовательно,  свободный  от  догм  отказа  от 
метатеории)  исследователь,  даже  не  обращающийся  к  сущности  явле-
ний,  но  лишь  тщательно,  системно  исследующий  поверхность  может 
довольно легко  обнаружить  тотальную  власть  и  господство  иерархиче-
ских  корпоративных  структур  там,  где  возникает видимость  лишь ато-
мизации и равноправной конкуренции [2, с.5]. 
Российский исследователь делает в этой связи важный вывод, ко-
торый  имеет  самое  прямое  отношение  и  к  проблемам  образования  в 
современную  эпоху,  в  том  числе  образования  правильных  мировоз-
зренческих установок личности. 
«Господство  постмодернистской  парадигмы  эпохи  тотального 
рынка и гегемонии глобального капитала, – подчеркивает он, – не про-
сто  смешивает  сущность  и  явления,  отрицая  возможность  их  различе-
ния; оно создает объективную атмосферу, в которой возникновение лю-
бой  системной,  основанной  на  анализе  реальных  отношений  и  фактов 
научной  картины  становится  невозможной, во всяком  случае, в рамках 
постмодернистской методологии, господствующей ныне. Тем самым эта 
система  закрывает  путь  к  возникновению  любой  системной  господ-
ствующей и адекватной для реальных отношений идеологии» [2, с. 14]. 
Мировоззренческий плюрализм, если ему не поставлены никакие 
рамки  (в  первую  очередь  ценностные),  опасен,  кроме  прочего,  еще  и 
тем,  что  может  вести  к  резкому  социальному  расслоению.  Оно  и  без 
того  слишком  заметно  в  современном  обществе,  в  той  же  школе,  на-
пример, а утверждении  его в качестве принципиальной общественной 
идеологии лишь усилит эту тревожную тенденцию. 
И только когда плотью и духом общественного сознания, в том числе 
системы воспитания и образования,  станет новое мировоззрение, оно одно-
временно окажется матрицей, воспроизводящей нового человека [3]. 

 
47
Принцип плюрализма, включая плюрализм в образовании с его мно-
гоукладностью,  вариативностью  и  альтернативностью  имеет,  разумеется, 
свои  глубоко  позитивные  стороны.  Они  принципиально  меняют  качество 
образовательной  системы,  превращают  ее  из  унитарной  и  унифицирован-
ной в многообразную и многоликую по целям и содержанию образования, 
по  организации  образовательного  процесса,  педагогическим  подходам  и 
технологиям, по формам собственности на образование и образовательные 
учреждения.  Вариативность  и  альтернативность  образования  позволяют 
уйти от традиционной единообразной образовательной системы к разнооб-
разию и множественности типов учебных заведений, форм и каналов полу-
чения  образования.  Но  в  отличие  от вариативности,  которая  обеспечивает 
образовательное многообразие внутри государственной системы образова-
ния, альтернативность делает то же, но вне этой системы, конкурируя с ней 
и восполняя, отсутствующие в ней образовательные компоненты. 
Сегодня в мире происходят глубочайшие изменения во всех сфе-
рах.  Буквально  на  глазах  трансформируется  общественное  сознание, 
пересматривается  система  ценностей.   В  этих  условиях  проблемы  об-
разования  находятся  в  центре  событий.  Трудно  переоценить  значение 
образования, значение его реформирования, ибо цели, содержание об-
разования,  степень  его  влияния  на  всех  участников  образовательного 
процесса определяют настоящее и будущее общества. Поэтому ключе-
вая  идея  современной  политики  образования  –  идея  развития.  В  этой 
идее  заключаются  следующие  цели:  создание  необходимых  условий 
для  развития  личности;  запуск  механизмов  развития  и  саморазвития 
самой системы образования; превращение образования в действенный 
фактор развития общества; преемственность образования. 
Определяющее  условие  реализации  этих  целей  –  пробуждение 
субъектности  в  каждом  участнике  образовательного  процесса:  в  ре-
бенке, в учителе, в управленце, в школе, в родителях, в региональном, 
в национальном сообществах, в обществе в целом. 
 
Каталог: files
files -> Оңтүстік Қазақстан облыстық «Отырар» ғылыми әмбебап кітапханасы
files -> Көркемсөз зергері
files -> Мұратбеков Сайын
files -> Литература по физико-математическим наукам
files -> Г. Д. Рыскелдиева Жинақта «Жаратылыстану гуманитарлық ғылымдары жəне олардың Қазақстан Республикасының индустриалды нновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі» атты
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Хіх ғасырдағЫ Қазақ Әдебиетінің тарихы
files -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет