Мансұр хамит (фото) Елбасы әдеттегідей ТәуелсіздікPdf көрінісі
бет1/24
Дата03.03.2017
өлшемі10,5 Mb.
#6499
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Мансұр ХАМИТ (фото)

Елбасы әдеттегідей Тәуелсіздік 

күніне арналған салтанатты жиында-

ғы сөзін ең алдымен еліміздің өтке-

нінен бастады. Қазақ елінің 21 жыл 

бұ 


рынғы тағдырлы тарихын көз 

алды 


на елестете отырып, бүгінгі 

биік ті бағамдап берді. «Өткен күн-

нен алысы жоқ, келер күннен жақы-

ны жоқ» деген бабалар дан қалған 

сөз бар. Тәуелсіздіктің 20 жылдық 

көкжиегінен көз жіберетін болсақ, 

біз ғасырларға татитын тарихи жол-

дар дан өттік. Осыдан 21 жыл бұрын 

әлем жұртшылығы Тәуелсіздігін енді 

ғана жариялаған Қазақстан Респуб-

ликасын былай қойғанда,  қазақ 

деген халықтың бар-жоғын әлі та-

нып-білмейтін еді. Бүгінде әлем та-

ны ған, күллі дүниежүзі мойындаған 

Қа зақ станның 21 жыл бұрынғы жағ-

да йы дәл осындай болады деп сену-

дің өзі, шынында да, қиын еді. Бірақ 

бұл – бәріміз куә болған ақиқат дү-

ние. Содан бері 21 жылда ұлан-

ғайыр ұлы табыстарға қол жеткізе 

ал дық», – деді Н.Назарбаев. Соны-

мен қатар Президент ел дамуының 

бе рік ірге тасы қаланып, Ата заңы-

мыз қабыл данғанын, жаңа заңна-

ма лық жүйе қалыптасқанын айтты. 

«Қазақ стан – 2030» стратегиялық 

бағдары айқындалып, Тәуелсіздіктің 

төл перзенті – барша жұртшылық 

таңға ла  тын  Астана  салынғанына 

тоқтал 


ды. «Осылайша, Қазақстан 

қазір жаңғыру кезеңін артқа тастап, 

жаңа кезеңге аяқ басты. Дәл осы 

белес жаңа замандағы жаңа 

Қазақстанның орнын анықтады», – 

деді салтанатты жиынды ашып сөз 

сөйлеген Нұрсұлтан Әбішұлы. Бұдан 

ары Мемлекет басшысы елдіктің 

ендігі міндеті егемендік жылдары 

қол жет кізгеннің барлығын сақтап, 

ХХІ ғасырда орнықты дамуды жал-

ғас  тыру екенін айтты. Демек, басты 

мақсат – 2050 жылға қарай мықты 

мем лекеттің, дамыған экономика-

ның және жалпы ға ортақ еңбектің 

негізінде берекелі қоғам құру. Ал 

мықты мемлекет деге ні міз не, сон-

да? Мұны Елбасының сөзімен са бақ-

та сақ, мықты мемлекет эконо ми-

калық жедел өсу жағдайын қамта-

ма  сыз ету үшін аса маңызды бол-

мақ. Мықты мемлекет күнкөріс сая-

са ты мен емес, жоспарлау саясаты-

мен, ұзақ мерзімді дамумен және 

экономикалық өсумен  айналысады. 

«Мінеки, дәл осы себептен Тәуел-

сіздік күні қарсаңында, қымбатты 

менің отандастарым, сіздерге жаңа 

Жолдау  ұсынып отырмын. Бұл – 

еліміздің даму перспективаларына 

жасаған өзіндік пайымдауым. Бұл 

– жаңа саяси бағыт», – деп түйіндеді 

өз сөзін Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы. 

«ҚАЗАҚСТАН-2030» 

СТРАТЕГИЯСЫНДА 

ҚАМТЫЛҒАН КӨПШІЛІК 

БАСЫМДЫҚТАР 

МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН 

ОРЫНДАЛДЫ  

Қазақстанның қазіргі жетістігінің 

асқары да, бастауы да осыдан 15 

жыл бұрын айқындалған «Қазақ стан 

– 2030» стратегиясы еді. Сол 

жылдардың бейберекет қиындығы 

өз алдына, келешекті ойлау да мүм-

кін болмайтын. Ілгерідегі осындай 

жағ   дай ларды  еске  ала  сөйлеген 

Мем лекет басшысы сол жылдар ке-

з е ңі не  һәм  стратегиялық  құжатта 

қам тылып, мер зімінен бұрын орын-

далған дүние лерге де тоқталды. 

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

№223 (905) 

15 желтоқсан, сенбі

2012 жыл


Жалғасы 2-3 беттерде 

ЕХРО – 2017

Бес жылдың ішінде атқарылатын шаруа шаш 

етектен: көрме орталығы, қонақүйлердің құрылысы, 

жаңа жолдардың төселуі, ел мен елорданы сырттан 

келетін қонақтарды жоғарғы деңгейде қабылдауға 

даярлау. Өйткені бұл – елімізге бүкіл әлемнің алдында 

үлкен жауапкершілік жүктейтін маңызды шара. 

Өзге елдердің тәжірибесі көрсеткендей, мұндай ірі 

оқиға өткізіліп отырған елдің дамуына зор ықпалын 

тигізеді. Айталық, біз үшін ол жаңа энергетикалық 

және жасыл технологияларға қол жеткізу мүмкіндігін 

сыйлайды. Өзіміз таңдаған «Болашақтың қуаты» 

тақы рыбының маңызы  – бүгінгі таңда  адамзат тың 

ең өзекті мәселесіне айналған табиғи қуат көздерін 

тиімді пайдалану мәселесін көтеруінде. Мұны 

шешу стратегиялық міндетке айнал 

ды. Тақырыптың 

өзегінде электр қуатын қолжетімді ету және кедейлік 

деңгейін төмендету сияқты жаһандық көлемдегі 

мәселені шешу жатыр. Ендігі кезекте бүкіл әлемге 

«Жасыл экономика» және эколо гия лық қауіпсіз даму 

сияқты тың бағыт қажет. Жер бетінде дәстүрлі қуат 

көздерінің таусылу қаупі зор. Әрі олардың қоршаған 

ортаға тигізер зияны орасан. Сондықтан ғаламдық 

қауымдастықта халықаралық көр 

ме шеңберінде 

бас қосып, осы мәселені бірігіп шешу тілегі жатқаны 

айқын.   

Бір есептен бұл – дайындық жылдары сырттан 

келіп түсетін миллиардтаған доллар инвестиция. 

Тұрғызылған нысандар көрмеден кейін де халықтың 

игілігіне жұмыс істей береді. Айта кету керек, Елбасы 

ЕХРО-2017 нысандарын Париждегі Эйфель мұнарасы 

немесе Лондондағы Хрусталь сарайы секілді брендке 

айналдыру қажеттігін атап айтты. Осыған байланысты 

отандық сәулетшілер мен суретшілер алдына үлкен 

міндеттер қойылады. 

Арменияның Қазақстандағы елшісі Василий 

Казарянның пікірінше, бұл – біздің ғана емес, 

бүкіл ТМД елдерінің жеңісі. «Мен Бейжіңде алты 

жыл елші болдым. Шанхайда өткен ЕХРО көрмесін 

өткізуге қатыстым. Қазір салыстырып қарасам, біз 

бір сатыға жоғары көтерілдік деуге болады. Бұл – 

үлкен жеңіс. ТМД елдері арасында Қазақстан ауыр да 

болса құрметті жүкті тағы да көтеріп алды. Енді алда 

атқаратын жұмыс көп. Бірақ мұнда да Қазақстанның 

биіктен көрінеріне сенемін», – деді ол.Гүлнар АХМЕТОВА

Тарихымыздағы 

тағы бір алтын 

парақ

Ел Президенті Нұрсұлтан Назарбаев таяуда 

ЕХРО-2017 көрмесінің біздің тарихымыздағы 

тағы бір алтын параққа айналатынына сенім 

білдірді. Енді оған бүкіл ел болып жұмылып, 

дайындыққа кірісу қалды.

Жолдау ойға жетелейді

Тәуелсіздіктің 21 жылдығын салтанатты атап өту 

қазақ халқының жадындағы тарихи сәттердің біріне 

айналары хақ. Олай деуге себеп: Қазақстанның 

Тұңғыш Президенті-Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

кешегі Тәуелсіздік күні салтанатына арналған 

жиында жұртшылыққа Жолдау арнап, мәңгілік 

ел болудың 2050 жылға дейінгі жаңа межесін 

айқындады. Тағы бір жағымды жайт, Тәуелсіздіктің 

салтанатты мәжілісі елордадағы қазақ мәдениетінің 

ең биік тұғырына айналған, теңдесі жоқ өнер ордасы 

– «Астана Опера» мемлекеттік опера және балет 

театрында тұңғыш рет өтіп, ғажайып мәдениет 

ордасының шымылдығы Қазақстанның жаңа 

стратегиялық бағдарын айқындайтын Жолдаумен 

ашылды. 

– Қазақстанның 2050 

жылға дейінгі стратегиясы 

болашаққа, яғни жастарға 

арналып отыр. Біздің жас-

тар мемлекет бізге не жа сап 

береді деп отыр 

 

май, өз өмірі мен тағдырын өздері 

шешетін жағдайға жетуі 

тиіс. Әрине, Қазақ елі нің, 

қазақ жерінің мәңгілігін 

қамтамасыз ету жолында 

жас ұрпақ біраз ең бектенуі 

ке рек. Прези дент осы мәсе-

лені көтеріп отыр. Бұл Жол-

дау қазақ жас 

тарының 


мүм кіндігін  ашу ды  көздей-

ді. Ол әрбір жас тың сана-

сына жетіп, оған әсер етсе, 

болғаны.  

– Мемлекет басшысы өз Жол-

дауында әлеуметтік сала бойынша 

жеке жауапкершілік мәселесін ерек-

ше атап өтті. Президент оны талап 

ретінде қойып отыр. Неге? Себебі 

елдің өсуі мен экономиканың дамуы 

кез келген азаматтың жеке жауап-

кершілігіне байланысты. Соны түсіне 

білген азамат жеке жетістіктері арқы-

лы мемлекетке нендей үлес қоса 

алатындығын анықтап алуы шарт. Бұл 

– өте маңызды мәселе. Әрине, он-

дай да, ең бастысы – дұрыс білім алу, 

екіншісі – лайықты жұмыс табу. Білім-

ге лайық жұмыс болса, тиісті табыс та 

келеді. Әрбір азамат алға ұмтылып, 

жоғары жетістіктерге жетіп жатса, 

мемлекеттің де шаңырағы биіктеп, 

іргесі беки түседі.  

 – Шынымен де, Президенттің 

биылғы Жолдауы жастарға арна-

лып отыр. Нұрсұлтан Әбішұлы 

қазақ жастарын бірлікке шақырды. 

Неге? Мәселен, мен спортта екі 

қазақтың төбелесіп жатқанын жиі 

көремін. Ашығын айту керек, оның 

барлығы – ыңғайсыздау жағдай. 

Өз басым соған қатты ызаланамын. 

Біз спортта жоғары жетістіктерге 

жетуге тырысамыз. Оның арқасын-

да мемлекеттің де мерейі үстем 

болатындығын жақсы түсінеміз. 

Биыл Лондон Олимпиадасы өтті. 

Алда Рио-де-Жанейрода өтетін 

2016 жылғы Олимпиада бар. Осы 

жолы Қазақстан 12 үздік елдің қа-

та рынан көрінсе, келесі жарыстар-

да біз ондыққа ілігуіміз қажет.ДАТ!

Қазақстанның 

сыртқы саясаты 

Тәуелсіздігімізге 

ешқандай қауіп 

жоқ екендігін 

айқындай түседі

Қуаныш СҰЛТАНОВ, 

ҚР Парламенті Мәжілісінің 

депутаты:

Серік ӘБДЕНОВ, ҚР еңбек 

және халықты әлеуметтік 

қорғау министрі:

Әділбек НИЯЗЫМБЕТОВ, 

Лондон Олимпиадасының күміс 

жүлдегері: 

Талас ОМАРБЕКОВ:

бетте

6

Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың атты Қазақстан халқына Жолдауы

«Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты»

М

ансұр

 Х

ұрАМИТ (

фото


)

ф

Елбасы әдеттегідей Тәуелсіздік күніне арналған салтанатты жиында-

ғы сөзін ең алдымен еліміздің өтке-

нінен бастады. Қазақ елінің 21 жыл 

бұ рынғы тағдырлы тарихын көз

ал

ал

алал

ал

алды

ды

дыды

д

 нн

 

на елестете отырып, бүг

үг

үгүг

үг

үгін

ін

інін

і

інгі

гі

ііі

 

биби

би

бии

ік

ікк

к

кік т

т

ттт

і

іі бағамдап берді. «Өткен

ен

нн

н

кк

к

кк

үн

үнүн

ү

үн---

-

-нен алысы жоқ, келер күннен жақы-

ны жоқ» деген бабалар дан  қалған 

сөз  бар. Тәуелсіздіктің 20 жылдық

көкжиегінен көз жіберетін  болсақ,

біз ға

ға

аа

сы

сысы

сы

сысы

рл

рлрл

рл

лл

ар

арар

а

аар

ға

ғаға

а

ғаа

т

тттат

ат

аат

т

итит

т

итт

ын

ынын

н

ынын

т

ттар

ар

арар

р

ихих

их

ихих

их

ии

и

ижо

жо

жол-

дар да


да

да

дада

да

н н

н

нн

н

өтөт

өт

өтөтті

ті

тітіі

к.

кк

к

ОО

О

ОО

О

сысы

сыда


да

да

нн

н

нн

н

2121

21

2ж

ж

жж

ыл

ылыл

ыл

ылыл

б

бб

б

бұр

ұр

ұұр

ұұ

ын әлем жұртшылығы Тәуелсіздігін енді 

ғана жариялаған Қазақстан Респуб-

ликасын былай қойғанда,  қазақ 

деген халықтың бар-жоғын әлі та-

нып-білмейтін еді. Бүгінде әлем та-

ны

ныны

ны

ын

ғ

ғғ

ғ

ған

ан

анан

, кү


кү

кү

күкү

кү

лллл

лл

лллл

л

і дүдү

дү

дүдү

дү

нини

ни

нии

еж

ежеж

еж

үзі мойындаған Қа

Қа

ҚаҚа

Қа

Қа з

з

зз

з

зақ

ақ

ақақ

 с

ста

та

тат

та

тнн

нн

нннн

н

ыңың

ң

ңң

2

22

2

11

1

1жы

жы

жыж

ж

жл бұрынғы жағ-

да йы дәл осындай болады деп сену-

дің өзі, шынында да, қиын еді. Бірақ 

бұл – бәріміз куә болған ақиқат дү-

ние. Содан бері 21 жылда ұлан-

ғайыр  ұлы табыстар

ар

ар

арар

р

ғаға

ға

ғағ

ға

ққ

қ

ққ

қ

олол

ол

лж

ж

жж

ж

жет

ет

ете

ет

кік

к

зезе

зе

зезе

е

 ал дық», – деді Н.На

На

НаНа

На

аза

за

заа

за

зрб

рб

рбрб

рб

аеае

ае

аеае

е

вв

в.

вС

С

СС

С

Сон

он

онон

оны-


ы-

ы-

ы-ы-

ы-

мен қатар П

Пр

П езидент ел дамуының бе рік ірге тасы қаланып, Ата заңы-

мыз  қабыл данғанын, жаңа заңна-

ма лық  жүйе қалыптасқанын айтты. 

«Қазақ стан  –  2030» стратегиялық

қ

қ

ққ

 

баба

ба

баба

ғд

ғдғд

ғд

дғд

ар

арар

ар

ары

ы

ыы

ы

айқындалып, Тәуелсіздікткт

кт

кткт

кт

іңің

ің

іңің

ің

 төл перзенті – барша жұртшылық 

таңға ла  тын  Астана  салынғанына 

тоқтал 

ды. «Осылайша, Қазақстан қазір жаңғыру кезеңін артқа тастап,

жаңа кез


ез

ез

езез

ез

еңң

ң

ңң

ге аяқ басты

ты

ты

тыты

. Дәл осы

беле

с

сссс

с

жажа

жа

жажа

жа

ңаңа

ңа

ңаңа

ңа

зз

з

зз

з

амам

ам

амам

ан

нн

н

нн

да

дада

да

дада

ғы

ғығы

ғы

ыы

ж

жж

ж

жаңаң

аң

аңаң

а 

Қазақстанның орнын анықтады», –деді салтанатты жиынды ашып сөз

сөйлеген Нұрсұлтан Әбішұлы. Бұдан 

ары Мемлекет басшысы елдіктің 

енді


д

д

гі  міндеті егемендік жылдарыы

ы

ыы

ы

 қо

қо

қоқо

о

ол

л

лл

л

лже

же

жеже

же

жет

т 

т т

т

тк

к

кізгеннің барлығын сақтата

та

тата

та

п,п,

п,

п,п,

п,

  

ХХІ ғасырда орнықты дамуды жал-

ғас  тыру екенін айтты. Демек, басты 

мақсат – 2050 жылға қарай мықты

мем лекеттің,  дамыған экономика-

ның және жалпы ға ортақ еңбектің 

негізінд

нд

ндд

нд

де 

е 

е е

е

ебе

бе

бее

бе

ере

ре

рере

ке

кеке

ке

кек

лі

лілі

лі

ққоғ

оғ

оғоғ

оғ

оам

ам

амам

а

амқ

қ

ққ

қ

ұрұр

ұр

ұрұр

ұр

у.у.

у.

уу.

у

АА

А

Ал 

мықт


ы

ы

ыы

ы

ыме

ме

меме

ме

мемл

мл

млм

мл

лек

ек

еке

ек

еет

ет

етет

ет

етд

д

дд

ег

ее

е

ее 

е

ее

е

нін

н

нін

н

мм

м

ммізз

з

ізн

н

нн

н

не

е,

е,е

е

ес

с

сс

он

онон

о

-да? Мұны Елбасының сөзімен са бақ-

та сақ, мықты мемлекет эконо ми-

калық жедел өсу жағдайын қамта-

ма  сыз  ету  үшін  аса  маңызды  бол-

ма

ма

аа

ма

ақ.

қ.

қ.қ.

қ

ММ

М

ММ

М

ықы

ы

ты мемлекет күнкөріс саяая

я

яя

-

--

-

-а

са

саа

т

т т

т

тт

ы

ыы

ы

ыы

ме

меме

ме

еме

н

нн

н

немес, жоспарлау саясат

т

ттт

т

ы-ы-

ы-

ы-ы

ы

мен, ұзақ мерзімді дамумен және экономикалық өсумен  айналысады. 

«Мінеки, дәл осы себептен Тәуел-

сіздік күні қарсаңында, қымбатты 

менің отандастарым, сіздерге жаңа 

Жо

Жо

ЖоЖо

Жо

Жолд

лд

лдлд

лд

лда

ау

ауу

 

ұсұс

ұс

ұсұс

ұ

ынын

ын

ыны

ын

ыпып

ып

ыпып

ып

оо

о

оо

о

тыты

ты

тырр

рм

рын.  Бұл – 

ел

лімм

із

ізіз

із і


і

дің  да


д

му п


п

ер

ерспективаларына жасаған өзіндік пайымдауым. Бұл 

– жаңа саяси бағыт», – деп түйіндеді 

өз сөзін Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы. 

«ҚАЗАҚСТАН

АН

АН

АН

АН

А

-2

-2

-2

-

-2

-2

03

03

03

0

0

0

 

СТРАТЕГИЯСЫНДА 

ҚАМТЫЛҒАН КӨПШІЛІК 

БАСЫМДЫҚТАР 

МЕРЗІМ

ІМ

М

М

М

М

ІНЕН БҰРЫН 

ОР

ОР

ОР

ОР

ОР

ОР

ЫН

ЫН

ЫН

ЫН

ЫН

ЫНДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет